Vlaamse overheid wil Tongerse jeugdgevangenis sluiten in 2020

Print
Vlaamse overheid wil Tongerse jeugdgevangenis sluiten in 2020

Foto: TONY VAN GALEN

Tongeren -

De Vlaamse overheid wil begin 2020 het Vlaams detentiecentrum De Wijngaard in Tongeren verlaten. Bedoeling is om de groep van uithandengegeven jongeren op te vangen in een andere “meer geschikte locatie”.

LEES OOK: Ook De Wijngaard in Tongeren geviseerd in kritiek op gesloten jeugdinstellingen

Dat zegt het Agentschap Jongerenwelzijn. In Tongeren is momenteel een personeelsvergadering aan de gang. Volgens Jongerenwelzijn is het de bedoeling de werkzekerheid voor het personeel maximaal te garanderen.

Het Vlaams detentiecentrum in Tongeren biedt plaats voor zo’n 15 uit handen gegeven jongeren. Bij uithandengeving kunnen jongeren vanaf hun 16de in uitzonderlijke omstandigheden (in Vlaanderen gaat het om een tiental gevallen per jaar, red.) berecht worden als volwassenen. Op dit moment vangt de Vlaamse jeugdhulp 8 jongeren op in het Vlaams detentiecentrum.

Er is al langer forse kritiek op de leefomstandigheden in Tongeren. Het Vlaamse Kinderrechtencommissariaat heeft meermaals aan de alarmbel getrokken over de gebrekkige infrastructuur en pedagogische omkadering. Critici wijzen er ook graag op dat de film “De hel van Tanger” in het detentiecentrum is opgenomen.

Er zijn al langer plannen om het Vlaams detentiecentrum te verlaten. Ontslagnemend Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) gaf ook te kennen dat de Tongerse jeugdgevangenis volgens hem “geen toekomst heeftin het nieuwe jeugddelinquentierecht”. Toch werden er recent nog drie extra plaatsen gecreëerd om de overdruk uit Everberg op te vangen. “Een uitzonderlijke en tijdelijke maatregel”, werd er meteen bij gezegd.

Alternatieven

Nu kondigt Jongerenwelzijn dus aan dat de Vlaamse overheid begin 2020 echt weg wil uit Tongeren. “De intentie om het Vlaams detentiecentrum te verlaten werd in het verleden meermaals geuit en wordt nu in de komende maanden concreet gemaakt. Er liggen een aantal concrete alternatieven op tafel die nu verder worden voorbereid”, zo staat te lezen in een korte verklaring.

Er lopen volop gesprekken met het personeel, de vakbonden en met de andere (ook federale) overheidsdiensten. Bedoeling is om de werkzekerheid van het personeel maximaal te garanderen. Momenteel werken er volgens Jongerenwelzijn 33 personeelsleden in het Vlaamse detentiecentrum. Het gaat onder meer om opvoeders, begeleiders, logistieke medewerkers, maar ook om psychologen en leerkrachten.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio