Limburgers leren hoe ze drugslabo’s kunnen herkennen

Print
Limburgers leren hoe ze drugslabo’s kunnen herkennen

Foto: Tom Palmaers

In het Provinciehuis in Hasselt hebben ruim 170 burgers - zowel van buurtinformatienetwerken als WhatsAppgroepen - dinsdagavond geleerd hoe ze drugslabo’s of drugsdumping kunnen herkennen. Zo leerden de aanwezigen via een geurtafel met staaltjes de typische geur van verschillende soorten drugs kennen. De studieavond over de gevaren van drugsproductie is een initiatief van het parket Limburg en de provincie Limburg.

De studieavond focuste op de signalen die kunnen wijzen op een drugslabo of drugsdumping, hoe burgers dergelijke locaties kunnen herkennen en hoe ze vervolgens moeten handelen. De studieavond vormt het startschot van een campagne die - onder meer via workshops - over de rest van de provincie wordt verspreid. Samenwerkingen met burgers zijn volgens het parket Limburg van groot belang in de strijd tegen drugsnetwerken en illegale dumpingen.

“Buurtinformatienetwerken en WhatsAppgroepen zijn begaan met de veiligheid. Burgers zijn de ogen en oren van de gemeenten en hun informatie kan van cruciaal belang zijn”, zegt Carine Buckens van het parket. “Politie en parket willen de strijd aangaan, maar kunnen dat niet alleen. Een melding van een burger kan enorm belangrijk zijn voor een onderzoek.”

De meest voorkomende drugs in Limburg en de grensregio met Nederland zijn cannabis, amfetamine, MDMA, metamfetamine en cocaïne. Dr. Apr. Nathalie Meert, forensisch deskundige drugs bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC), benadrukt dat er in drugslabo’s gevaarlijke situaties ontstaan door het gebruik van gevaarlijke grondstoffen, het ontbreken van scheikundige kennis en het uitlokken van gevaarlijke productiereacties.

Dit jaar werden al zes labo’s ontdekt in Limburg, terwijl er verder enkel in Antwerpen nog een drugslabo werd ontdekt. Daarnaast is het aantal illegale dumpingen van chemisch afval het voorbije jaar in Limburg sterk toegenomen, maar ook de hoeveelheid drugsafval wordt steeds groter. Criminelen gaan zelfs over tot lozingen op straat of in het kanaal in plaats van dumpingen, om zo hun sporen te vermijden. Volgens parket Limburg is de maatschappelijke kost van drugs dan ook zeer hoog, aangezien er ernstige risico’s voor de veiligheid, gezondheid en het milieu zijn.

Naast de geur zijn er nog verschillende signalen van drugslabo’s, zoals afgedekte ramen, nachtelijke activiteit, witte rook, aanrijdende busjes en het afsterven van beplanting. Oplettende burgers wordt afgeraden om zelf in de buurt te komen, want er kunnen zelfs boobytraps aanwezig zijn. “Ga niet kijken, blijf op een veilige afstand en bel meteen de hulpdiensten. Want de gevaren zijn niet te onderschatten”, zegt Frank Nelis, afdelingshoofd Drugs van de Federale Gerechtelijke Politie Limburg. “Vermijd dus contact met de dumping, ook om geen sporen te vernielen. De algemene regel is: een drugslabo of dumpinglocatie wordt enkel bestreden door gespecialiseerde diensten.”

Het Limburgse parket heeft sinds 17 april een anoniem drugsmeldpunt voor meldingen van verdachte signalen die kunnen wijzen op drugslabo’s en dumpingen in de provincie. Het nummer 0800-20877 is gratis en 24/7 bereikbaar. Het parket heeft de afgelopen twee maanden een vijftigtal meldingen ontvangen, waarvan een tiental bij de opstart.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio