Grootste groep immigranten in België zijn… Belgen

Grootste groep immigranten in België zijn… Belgen

Foto: ISOPIX

Hasselt -

België telde op 1 januari exact 11.431.406 inwoners, blijkt uit cijfers van Statbel. Vorig jaar nam de bevolking toe met 55.336 personen of 0,49 procent. Die bevolkingsgroei wordt voor bijna 90 procent veroorzaakt door immigratie.

Sire, er zijn weer meer Belgen. 11.431.406 om precies te zijn, van wie 51 procent vrouw is en 49 procent man. De bevolkingsgroei, die al jaren gestaag blijft, is enerzijds het gevolg van een ‘positief ...

Nieuwe Video's