Dankviering eerste communicanten in Strooiendorp

Print
Leopoldsburg - Velen waren aanwezig om de eerste communicanten hun dank te betuigen omdat ze voortaan deel uitmaken van de geloofsgemeenschap. De vormelingen die in mei het vormsel mochten ontvangen, waren talrijk aanwezig om de communicanten mee welkom te heten en ze een warm hart toe te dragen.

Zoals gewoonlijk zongen de kinderen het grootste deel van de liederen en lazen de voorbeden en dankwoorden? Ze orgden ook voor het klaarmaken van de tafel waarvoor ze zelf alle gaven voor de offerande aanbrachten.
Een hele eer voor die jongeren en een mooie les over de waarde en de betekenis van de consecratie. Zoals iedereen weet krijgen de kinderen die bij ons gedoopt worden een doos mee met allerlei aandenkens van hun christelijk zijn. Deze doos nemen ze verder mee in hun leven en wordt telkens wanneer er iets rond hen gebeurt, bijgevuld met een teken van dat gebeuren (doop, eerste communie, vormsel, huwelijk enzomeer). Het zangkoor nam het liturgische zanggedeelte voor haar rekening en de catechisten stuurden alles in goede banen. De priester kon de jongelingen weer eens aandachtig doen luisteren naar zijn preek die vooral over deze jonge communicantjes ging. Simpele en wijze woorden die tot hen doordrongen en die ze meenemen in hun dagelijks leven. Dank aan allen die zich weer onbaatzuchtig inzetten voor de kerk en parochie.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio