Dertig kiezers meer en tien stembureaus minder in Bilzen

Dertig kiezers meer en tien stembureaus minder in Bilzen

Een beeld van de stembusgang op 26 mei in Eigenbilzen. Willen of niet, zondag moet Blacky weer naar het stembureau. Foto: jbx

Bilzen -

“Er zijn géén fouten gemaakt bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. En we gaan de verkiezingen van 16 juni net zoals altijd organiseren.” Bij de leidende ambtenaren op het stadhuis in Bilzen heeft de beslissing tot herverkiezing diepe wonden geslagen. Ook de politici van de uittredende meerderheid leggen zich tegen wil en dank neer bij het arrest van de Raad van State.

Goedschiks of kwaadschiks, de dag na de parlementsverkiezingen van 26 mei zijn in Bilzen de oproepingsbrieven verstuurd naar de 24.708 stemgerechtigden. Dat zijn er een dertigtal meer dan in oktober. ...