Gerestaureerd orgel in Groot-Gelmen ingezegend en ingespeeld

Print

Groot-Gelmen

Sint-Truiden - Na ruim twee jaar studie- en herstelwerk speelt het orgel weer in de Sint-Martinuskerk van Groot-Gelmen. Het Clerinx-orgel werd vakkundig hersteld door orgelbouwer Jos Moors en ingespeeld door organist Luc Ponet. Pastoor Jos Vanderheyden zorgde voor de uitstekende coördinatie en samen met rijksarchivaris Rombout Nijssen stelde hij een mooie brochure op.

Zondag 2 juni werd in Groot-Gelmen de restauratie van het bijzondere kerkorgel gevierd. Het orgel is een creatie van de Sint-Truidense orgelbouwer Clerinx en dateert van midden negentiende eeuw. In de periode waarin het orgel werd aangeschaft, was in Groot-Gelmen ook duidelijk geworden dat de kerk in slechte staat was en herbouwd moest worden. In eerste instantie werd dit opgelost door de toren af te breken en een nieuwe kerktoren te bouwen. Het nieuwe orgel werd zo gebouwd dat het in de nieuwe toren paste.

Na verloop van tijd bleek echter dat de bouw van de nieuwe toren geen fundamentele verbetering van de situatie met zich meebracht. De kerk bleef te klein en was eigenlijk ook versleten. Toen rond 1880 een volledig nieuwe kerk gebouwd werd, moest het orgel aangepast worden aan de nieuwe behuizing op het doksaal van de nieuwe kerk. Zo bepaalde de bouwgeschiedenis van de kerk voor een groot stuk de geschiedenis van het orgel.

De Pastorale Eenheid Kana Sint-Truiden, onder impuls van de parochieraad van Groot-Gelmen, zette zich dan ook volledig in om deze restauratie tot een goed einde te brengen. Pastoor Jos Vanderheyden gaf een korte inleiding waarna vicaris-generaal Karel D'Huys het orgel inzegende en orgelbouwer Jos Moors het wakker roepen van het orgel verzorgde. Het koor van de Kana-federatie luisterde de viering op. Nadien gaf organist Luc Ponet een zeer gesmaakt concert.

Schepen Jurgen Reniers benadrukte de belangrijkheid van de dorpsgemeenschap en had voor alle medewerkers lovende woorden. Nadien stelde rijksarchivaris Rombout Nijssen de nieuwe brochure voor. In de kerk is er momenteel een mooie tentoonstelling en kan men de brochure 'Eenen nieuwen en goeden orgel gemaekt door Clerinx van St Truyden' verkrijgen, de moeite waard. De namiddag werd afgesloten met het drinken van het glas der vriendschap.

Foto's: Eddy Kellens


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio