Nieuwe verkeersregels geven fietsers meer ruimte

Print
Nieuwe verkeersregels geven fietsers meer ruimte

Themabeeld. Foto: Jan van der Perre

Op vrijdag 31 mei worden een aantal aanpassingen in de wegcode van kracht. Zo is er de invoering van het zogeheten ‘groen vierkant’ waardoor fietsers en voetgangers uit alle richtingen op een kruispunt simultaan mogen oversteken, en wordt de maximumsnelheid voor speedpedelecs verhoogd. Ook voor voetgangers worden een paar wijzigingen doorgevoerd.

Vanaf volgende vrijdag wordt zowel voor fietsers als voetgangers het “integraal groen verkeerslicht” wettelijk van kracht. Wanneer bij dat zogeheten ‘groen vierkant’ het groene fiets- of voetgangerssilhouet omringd is door pijltjes, mogen alle fietsers op het kruispunt simultaan oversteken.

Ook voor bakfietsers is er goed nieuws: drie- en vierwielers met een maximale breedte van 1 meter worden gelijkgesteld met fietsen. Daardoor mogen ze binnenkort dus wel een éénrichtingsstraten en voetgangerzones inrijden.

“Het speelt in op de vaststelling dat er steeds meer van die bakfietsen rondrijden”, zegt Wout Baert van Fietsberaad. “Het lost bovendien de absurde situatie op dat ouders die hun kind met de bakfiets naar school begeleidden, daarmee de schoolstraat niet in mochten. Of dat ouders die dat met de elektrische fiets deden, niet naast hun kind mochten fietsen. Het is goed dat die problemen nu van de baan zijn.”

Afstand houden

Automobilisten en motorrijders moeten vanaf volgende week (buiten de bebouwde kom) dan weer minimum anderhalve meter afstand bewaren van (brom)fietsers en voetgangers. Vandaag is dat nog één meter.

Boetes voor overtredingen van die regel zijn er echter amper. Tenzij de politie met een lintmeter naast de weg staat, is die dan ook moeilijk te controleren. De Fietsersbond stelt zich daarom vragen bij de effectiviteit van deze aanpassing. “Er wordt momenteel nog heel veel voorbijgestoken met minder dan een meter ertussenin”, zegt Wies Callens. “Wij zouden liever maatregelen zien die inzetten op een betere handhaving van de bestaande regels, dan de verstrenging ervan.”

Nog aanpassingen

Elektrische steps, hoverboards en elektrische rolstoelen mogen zich dan weer verheugen in een verhoging van de maximumsnelheid: die gaat van 18 naar 25 km/u. Speedpedelecs, de snelste elektrische fietsen, mogen voortaan dan weer naast elkaar rijden in de bebouwde kom.

Wat op 31 mei ook verandert, is dat kinderen tot tien jaar oud vanaf dan op het trottoir mogen fietsen. Vandaag is dat toegestaan tot ze negen jaar zijn. Voetgangers mogen voortaan oversteken zonder daarbij over het zebrapad te gaan, als dat er niet is op minder dan 20 meter. Tot nu toe lag die afstand op 30 meter.