Open Gebedshuizendag sluit af met stiltemeditatie

Print
Open Gebedshuizendag sluit af met stiltemeditatie

Foto: Felix Bergers

Heilig Hart

Hasselt - De eerste zondag van mei vond in Hasselt weer een Open Gebedshuizendag plaats. Het is een jaarlijks terugkerend moment waarop het grote publiek kan kennismaken met de verschillende levensbeschouwingen die onze leefwereld rijk is, en waarop de verschillende levensbeschouwingen elkaar ontmoeten.

Dit jaar speelde het gebeuren zich af in de H. Hartwijk. Een geleide wandeling zorgde voor drie plaatsbezoeken. Ruim dertig mensen sloten zich aan om eerst een bezoek af te leggen aan de werkplaats van vrijmetselaarsloge De Graankorrel. Twee broeders gaven een woordje uitleg over de geest en praktijk van de maçonnerie, en de betekenis achter de vele symbolen en "ritualen". Daarna gingen we naar de Marokkaanse Badr Moskee, waar we ingewijd werden in de algemene werking en de gebedspraktijk. In de monumentale H. Hartkerk kregen we informatie over de bouwopdracht en -geschiedenis (1959-1961). We luisterden naar de koorzang van Muzamigos en kregen nog een concert op het gerenommeerde Cavaillé-Coll orgel uit 1878. Daarna gingen we de trap af naar de plaatselijke kapel voor een interlevensbeschouwelijke stiltemeditatie. Daaraan werd deelgenomen door katholieken, protestanten en iemand van de Kerk van het Nieuwe Jeruzalem, door vrijzinnigen en iemand van de baha'i, een hindoe en een boeddhist. Allen lazen een korte tekst over 'het mysterie'. Daarnaast konden we nog teksten beluisteren uit het taoïsme, de vrijmetselarij en over het vrouwelijke in de religiositeit. Tussen elke tekst was er een minuut stilte, en achteraf verbleven alle aanwezigen een kwartier samen in de stilte voor gebed, meditatie of inkeer -al naargelang de traditie. De dag werd afgesloten met een glaasje en een hapje.
De Open Gebedshuizendag is een initiatief van de Stedelijke Dienst Gelijke Kansen, het Vlaams Agentschap Integratie-Inburgering, Orbit en de Universiteit voor het Maatschappelijk Belang. (foto: Koen Fossey)


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio