't Nieverke op zoek naar de dode hoek

Print
Nieuwerkerken - De verfraaiing en verbetering van het centrum te Nieuwerkerken werd tijdens het hele weekend van 12 mei afgerond op een feestelijke manier. “Naar aanleiding daarvan wilden wij als gemeentebestuur ook de veiligheid van onze schoolkinderen extra in de verf zetten,” vertelt Luc Vaes, schepen van openbare werken.

De gemeente nodigde de oudste leerlingen van ’t Nieverke uit, om op het kerkplein echt te ervaren wat de dode hoek betekent. Dit gebeurde in samenwerking met de firma Willemen. De kinderen mochten ontdekken waar het gevaar schuilt als ze in de omgeving van vrachtwagens komen. Door plaats te nemen voor, naast en achter het voertuig kwamen ze er snel achter dat het steeds gevaarlijk blijft in de omgeving van een vrachtwagen. Per drie mochten ze plaatsnemen in de cabine op de plaats van de chauffeur en de passagier. Al vlug hadden ze begrepen dat de zes spiegels op de vrachtwagen helemaal geen garantie bieden op veiligheid.
Ze onthielden: voorzichtigheid en oogcontact met chauffeur is van levensbelang!
Achteraf werd de groep in de nostalgische spiegeltent getrakteerd op een versnapering en een veiligheidshelmpje voor de vierde klas en een computerstick voor de derde graad.
Dit was een zeer mooi en leerrijk initiatief van de gemeente te weten dat er jaarlijks gemiddeld 50 dodehoekongevallen met vrachtwagens en kwetsbare weggebruikers gebeuren.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio