Spectaculaire stijging van oplichting via internet en e-mail in regio Sint-Truiden

Print
Sint-Truiden / Binderveld / Kozen / Nieuwerkerken / Wijer / Gingelom -

De politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken kende in 2018 een sterke stijging van het aantal misdrijven inzake internetoplichting of via e-mail. Van 134 feiten in 2017 ging dat cijfer naar 206 in 2018. Voor de aanpak van dit soort criminaliteit heeft de zone een lokale computer crime unit (LCCU) in het leven geroepen. De traditionele criminaliteitscijfers in de Zuid-Limburgse zone zijn gedaald. Dat bleek woensdag uit de voorstelling van de jaarcijfers 2018.

“Ondanks de vele preventiecampagnes laten mensen zich nog altijd misleiden. De toename van het fenomeen cybercriminaliteit komt ook naar voren in de veiligheidsmonitor. Uit de bevraging bleek dat ruim vijf procent van de respondenten al slachtoffer werd van een of andere vorm van computercriminaliteit. Daarom werd de LCCU opgericht die onderzoek op informaticagebied uitvoert, zoals het uitlezen van gsm’s, gps-toestellen of computers,” vertelden woensdag korpschef Steve Provost en burgemeester Veerle Heeren (CD&V) van Sint-Truiden.

Het aantal vastgestelde verkeersinbreuken stond vorig jaar op 39.945 en dat cijfer komt in de buurt van de uitzonderlijke piek van 2015 met 40.471 inbreuken. Het hoge cijfer is vooral te wijten aan de twee nieuwe flitssystemen, namelijk de superflitspaal Lidar en de NK7-superflitscamera, die heel wat snelheidsovertredingen registreren.

“In 2019 zullen we onze inspanningen nog verhogen en nog meer aandacht besteden aan alcohol en drugs in het verkeer, snelheidsovertredingen en hinderlijk parkeren. Een efficiënte wijkwerking wordt ook een van onze prioriteiten,” aldus Provost, die woensdag een overwegend positief resultaat kon voorleggen. Het aantal diefstallen en feiten van afpersing is ten opzichte van 2017 met 9 procent afgenomen. Ook de woninginbraken en inbraakpogingen zijn met 6 procent gedaald.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio