Steeds meer klachten over datingsites

Print
Steeds meer klachten over datingsites

Themabeeld Foto: Marc Herremans - Corelio

Steeds meer mensen maken gebruik van datingsites, met een forse stijging van het aantal klachten als logisch gevolg. Het aantal meldingen over problemen met dergelijke sites bij de federale overheidsdienst Economie steeg in 2018 met 68 procent, zo blijkt uit cijfers minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V).

Het aantal meldingen over problemen met datingsites steeg van 56 in 2017 naar 94 in 2018. “Meer en meer mensen maken gebruik van zo’n sites. Er is ook minder schroom om erover te vertellen of om klachten te melden”, aldus CD&V-Kamerlid Dierick, die de cijfers opvroeg.

De meldingen gaan onder meer over de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst, problemen bij de opzegging van de overeenkomst of met de terugbetaling bij het gebruikmaken van het herroepingsrecht, het krijgen van onvoldoende informatie over de dienst bij het aangaan van de overeenkomst en ten slotte over het niet krijgen van een reactie op de communicatie.

Consumentenbescherming

Voor Dierick is het belangrijk dat ook datingsites de wet naleven en geen misbruik maken van de positie van de consument. Zo vallen dergelijke sites onder de algemene regelgeving over consumentenbescherming. Ze mogen de consument dus niet misleiden en moeten de mogelijkheid geven het contract te laten herroepen tijdens de eerste 14 dagen.

“Het is goed dat de gedupeerden weten dat ze steeds en zelfs online klacht kunnen indienen bij de Economische Inspectie. In geval van valse profielen kan men ook klacht indienen bij de politie want het aanmaken van een vals profiel op een socialenetwerksite is een misdrijf”, aldus Dierick.