© ISOPIX

Bourgeois: “Volgende Vlaamse regering moet investeringsgraad nog optrekken”

Vlaanderen spendeerde in 2017 3,55 procent van het Vlaamse bbp aan investeringen. Dat blijkt uit een studie van het Vlaamse departement Kanselarij en Bestuur in opdracht van minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Bourgeois zelf pleit voor de invoering van een investeringsnorm waarbij de volgende Vlaamse regering de investeringsuitgaven optrekt tot minstens 4 procent van het bbp.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois heeft de voorbije jaren steevast benadrukt dat zijn regering niet enkel heeft bespaard, maar ook extra heeft geïnvesteerd, met name in mobiliteit en openbare werken, in schoolgebouwen, ziekenhuizen, woonzorgcentra, innovatie en sociale huisvesting.

Tegelijk beseft Bourgeois dat er nog werk aan de winkel is. Hij wil dat de volgende Vlaamse regering de investeringsgraad nog opkrikt. In de jaren zeventig ging het nog om 5 procent van het bbp, maar dat cijfer halen we al decennialang niet meer.

Bourgeois pleit zelf al langer voor een Vlaamse investeringsnorm met een verhoging van de investeringsuitgaven in verhouding tot de lopende uitgaven. Uit een nieuwe studie blijkt nu dat in 2017 3,55 procent van het Vlaamse bbp naar investeringen ging. Voor 2018 zijn er nog geen cijfers, maar minister-president Bourgeois rekent op een stijging ten opzichte van 2017.

Als het van Bourgeois afhangt, moet de volgende Vlaamse regering verder gaan op de ingeslagen weg. “We moeten dat pad resoluut voortzetten, want ook 3,55 procent is eigenlijk nog te weinig. Binnen een strak budgettair kader pleit ik voor een verdere verhoging van de investeringen tot minstens 4 procent van het Vlaamse bbp. Een investeringsnorm kan een leidraad zijn om daartoe te komen”, aldus Bourgeois.

Meer over Geert Bourgeois