dinsdag 30 april 2019 - Binnenland
camera closecorrect Verwijs ds2 facebook nextprevshare twitter video

Wordt Kim De Gelder geïnterneerd, dan kan hij medisch beter begeleid worden dan in een gewone gevangenis.BELGA

Over twee weken wordt beslist over zijn lot, volgens advocaat Jaak Haentjens verzet openbaar ministerie zich niet langer

Internering wenkt voor Kim De Gelder

Dendermonde“Kim De Gelder is schizofreen en ontoerekeningsvatbaar.” Volgens De Gelders advocaat zijn vier onafhankelijke experts definitief tot die conclusie gekomen, meldt Het Nieuwsblad. De advocaat zegt ook dat het Openbaar Ministerie zich voor het eerst niet verzet tegen internering van de moordenaar die toesloeg in kinderdagverblijf Fabeltjesland.

Advocaat Jaak Haentjens is zijn cliënt Kim De Gelder (30) afgelopen vrijdag gaan bezoeken in de gevangenis van Gent. Die zit daar opgesloten wegens zijn dodelijke raid in het Dendermondse kinderdagverblijf Fabeltjesland. De Gelder werd in maart 2013 door het hof van assisen in Gent veroordeeld tot levenslang.

Maar het lijkt erop dat daar over twee weken, op 13 mei, na een lange procedure verandering in komt. De Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij (KBM) moet dan oordelen of De Gelder alsnog moet worden geïnterneerd. Volgens Haentjens is het definitieve rapport van vier onafhankelijke experts alvast eenduidig: “Volgens het besluit van die experts is Kim De Gelder wel degelijk schizofreen en daardoor ontoerekeningsvatbaar. Hij voldoet volgens hen aan de nodige vereisten om geïnterneerd te worden.”

“Eindelijk luisteren ze”

Meer nog: volgens Haentjens verzet het Openbaar Ministerie zich niet langer tegen de internering van Kim De Gelder. “Zij hebben inderdaad een positief advies gegeven en gaan geen verzet aantekenen tegen de vraag tot internering.”

Het parket zelf wenste maandag geen verdere toelichting te geven, maar de internering wenkt dus voor De Gelder.

Bij zijn inval in Fabeltjesland doodde Kim De Gelder twee baby’s en een kinderverzorgster. Heel België was diep geschokt. Belga

Het was de gevangenisdirecteur van Oudenaarde – waar De Gelder vroeger zat opgesloten – die in februari 2017 besliste om een procedure op te starten om hem te laten interneren. De vier onafhankelijke deskundigen – twee psychiaters en twee professoren – hebben De Gelder nadien op vraag van de rechtbank een jaar lang onderzocht. “Het verslag van de nieuwe experten is eigenlijk een copy-paste van wat mijn aangestelde experten tijdens het assisenproces vertelden”, zegt Haentjens. “Persoonlijk heb ik er nooit aan getwijfeld dat Kim De Gelder schizofreen was en dat hij niet verantwoordelijk kon worden gesteld voor zijn daden. Ik ben blij dat hier nu eindelijk naar wordt geluisterd. Het siert de gevangenisdirectie van Oudenaarde ook dat zij zelf de procedure in gang heeft gestoken. Ze stelde vast dat ze geen blijf wist met Kim De Gelder. Hij zat daar weg te kwijnen tussen vier celmuren.”

Na het eerste rapport van de deskundigen had het Openbaar Ministerie nog bijkomende vragen ter verduidelijking gesteld. Maar dat heeft hun gunstig advies volgens Haentjens dus niet beïnvloed. “Tijdens het assisenproces zei het Openbaar Ministerie nog dat Kim De Gelder absoluut niet geïnterneerd mocht worden. Maar nu ligt er een ander verslag op tafel dat helemaal het tegenovergestelde zegt.”

Tijdens het assisenproces zei het Openbaar Ministerie nog dat Kim De Gelder absoluut niet geïnterneerd mocht worden. Maar nu ligt er een ander verslag op tafel dat helemaal het tegenovergestelde zegt Jaak HAENTJENS Advocaat van Kim De Gelder

 BELGA

Niet terug op straat

Het is volgens de advocaat nog niet duidelijk waar Kim De Gelder eventueel terechtkan, mocht de KBM beslissen om hem te interneren. “Mijn cliënt krijgt dan voor het eerst het statuut van patiënt in plaats van gedetineerde. Maar waar hij eventueel geplaatst zou worden, is nog niet besproken. In principe kan hij naar eender welke psychiatrische instelling die hem wil opnemen. Maar dat zal natuurlijk een instelling moeten zijn met een hoge graad van beveiliging. Voor hemzelf, maar ook voor de andere patiënten. Voorlopig is dat nog koffiedik kijken.” Haentjens is nu vooral tevreden dat er na tien jaar echt beweging komt in het dossier. “Het enige wat wij vragen is dat Kim De Gelder een gepaste medische behandeling krijgt. Voor alle duidelijkheid: wij willen echt niet dat die man binnenkort terug op straat komt. Mijn ervaring is trouwens dat geïnterneerden ook in een vorm van hechtenis zitten. Het enige verschil is dat De Gelder er medisch beter zal worden ondersteund. En dat hij geen uitzicht heeft op een datum voor vervroegde invrijheidstelling, waar een gewone gedetineerde wél recht op heeft. Ik ben ervan overtuigd dat – mocht de beslissing vroeger zijn gevallen – Kim De Gelder er nu beter aan toe zou zijn geweest dan die afgevlakte persoon die hele dagen niets meer doet.”

Het Gevangeniswezen verklaarde maandag dat het nooit reageert op individuele dossiers. Het parket gaf geen antwoord op onze vragen.

Meer over Kim De Gelder

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws