Patsy Van der Meeren: "Ik combineer 'Familie' met mijn job bij de Colruyt Group"

Hallo vraagt, sterren antwoorden kort door de bocht, maar laten vooral weten of het wel een beetje gaat.

Gaat het een beetje?

“Sinds ik begin dit jaar begonnen ben met opnames voor ‘Familie’ is het een flink stuk drukker geworden. Toen ik wist dat ik de rol had, besloot ik immers meteen ...

Nieuwe Video's