Amfibieën spotten aan de poelen van de Mombeekvallei

Print

Foto: Ivan Vandersmissen

Alken - Leden van Natuurpunt hebben de voorbije maand actief meegewerkt aan paddenoverzetacties in de gemeente en inventariseren nu salamanders in het kader van het project 'meetnetten', de monitoring van Europees belangrijke soorten voor Vlaanderen

"We stellen vast dat het aantal padden dat we overzetten jaar na jaar daalt. Waar we vroeger emmers vol padden konden overzetten, was het aantal de voorbije maand maart bedroevend laag", zegt Pierre Vandersmissen. Ook Karine Dewaal, die als vrijwilligster zelf padden overzet aan de Laagbuls, ziet eenzelfde trend. "Jaar na jaar zien we de aantallen dalen, een verontrustend gegeven".

De dalende trend in de overgezette aantallen geven aan dat de padden het zwaar te verduren hebben door versnippering, verdroging, verkeer, exotische vis en schimmels. In de maanden april en mei ligt de focus nu op het inventariseren van salamanders. Vrijwilligers en enthousiaste leden waren getuige van de 'oogst' aan waterdieren die werden bovengehaald uit drie fuiken in een van de poelen van de Mombeekvallei.

Veel aandacht kregen de alpenwatersalamanders die met 34 een ruime meerderheid vormden. Verder werden er nog drie kleine watersalamanders, één groene kikker, één tiendoornige stekelbaars en enkele waterkevers in de fuiken aangetroffen. Voor de kwetsbare kamsalamander moesten de aanwezigen zich tevreden stellen met de foto’s van deze soort die enkele dagen voordien in kleinere, visloze poelen in de Mombeekvallei werden aangetroffen.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio