Alle hens aan dek om juiste mensen te vinden in de bouw

Print
Alle hens aan dek om juiste mensen te vinden in de bouw

De politiek, de bouwsector en het onderwijs hebben alvast de krachten gebundeld om de lacune in de arbeidsmarkt te dichten. Foto: Jobat.be

Knelpuntberoepen bij de wortel aanpakken, zo heet dat. In september volgend jaar gaat aan Hogeschool PXL de gloednieuwe graduaatsopleiding Werforganisatie van start. Daarmee worden professionals opgeleid die kunnen voldoen aan de enorme vraag van Limburgse bouwbedrijven naar hoger geschoolde werkvoorbereiders. Opmerkelijk is dat alle Limburgse politici in het Vlaams Parlement zich achter dit initiatief hebben geschaard.

Chris Slaets, directeur van Confederatie Bouw Limburg, schetst het probleem: “De bouwsector boomt en dat is ronduit positief. Er zijn dus meer mensen nodig, maar die zijn er niet. Onze Limburgse bouwbedrijven blijven het aartsmoeilijk hebben om gekwalificeerde werknemers aan te trekken. We tellen momenteel maar liefst 13.500 openstaande vacatures in de bouw, waarvan er heel wat gewoonweg niet ingevuld geraken. En dit op alle niveaus. Zo vinden we heel moeilijk uitvoerende krachten. Een probleem dat deels wordt gecounterd door mensen uit het buitenland aan te trekken, maar ook door de werven anders te organiseren.”

“De nood aan handen vermindert door automatisatie en door meer te werken met modulaire en prefab materialen. Bovendien wordt er veel meer tijd gestoken in de voorbereiding, bijvoorbeeld door alles vooraf uit te tekenen in 3D-modellen. Zo verkort de tijd op de werf. Bijkomend voordeel hiervan is dat het aantal fouten vermindert, en dus de kosten dalen.”

‘Opwerken’

Maar: dan zijn er dus meer mensen nodig in de voorbereidende fase. “Klopt. En ook daar nijpt het schoentje. Het tekort aan hoger en technisch geschoolde werknemers en ingenieurs remt de groeimogelijkheden van onze bouwbedrijven. De meest gezochte profielen zijn coördinerende functies zoals werfleiders, projectleiders, calculators en ploegbazen.”

“De tijd is voorbij dat werkgevers in onze sector uitsluitend een beroep konden doen op laaggeschoolden die zich vervolgens door praktijkervaring konden ‘opwerken’. Een academische scholing van de medewerkers is erg belangrijk geworden. Technische evoluties maken de noodzaak aan goed opgeleide nieuwkomers alleen maar groter.”

Verwevenheid

En dus moeten er doeltreffende oplossingen komen om die lacune in te vullen. “Daarom werken we zelf nieuwe opleidingsvormen uit. Hiervoor werken we uiteraard samen met instanties als Hogeschool PXL en onze bedrijfspartners.”

Ben Lambrechts, algemeen directeur van PXL, beaamt: “Die verwevenheid van werkveld en onderwijs is heel belangrijk voor ons. Duaal leren en werkplekleren komt in de nieuwe graduaatsopleidingen overeen met minstens een derde van de opleiding. Bedrijven bepalen dus mee hoe en wat onze studenten leren, waardoor ze onmiddellijk inzetbaar zijn.”

Bijsturing

Een mooi voorbeeld is de nieuwe graduaatsopleiding Werforganisatie, die vanaf september 2020 georganiseerd wordt. Maar ook dit jaar gaan er aan de PXL nieuwe graduaatsopleidingen in de bouw van start. “In samenspraak met de sector kunnen studenten vanaf september bijvoorbeeld de richtingen Bouwkundig Tekenen, Hernieuwbare Energiesystemen en HVAC-systemen volgen”, weet Marleen Schepers, departementshoofd van PXL-Tech.

“Allemaal gericht op het afleveren van professionals die direct inzetbaar zijn. Aangevuld met onze professionele bachelor Bouw, die trouwens dit jaar al 30 procent meer eerstejaarsstudenten telt, is ons aanbod redelijk representatief voor wat de sector nodig heeft. Maar we blijven alert en sturen nog elk jaar bij in functie van de actuele noden.”

>

>

>