Negen op de tien werkgevers niet klaar voor vertrek babyboomers

Print
Negen op de tien werkgevers niet klaar voor vertrek babyboomers

Foto: Jimmy Kets

De Belgische bedrijven maken zich zorgen over het vertrek van de babyboomers, want dat veroorzaakt een verlies aan kennis. Ongeveer negen op de tien werkgevers zien de vertrekkende babyboomers als een bedreiging voor de werking van hun bedrijf, zo blijkt uit een onderzoek van rekruteringsbedrijf Robert Half.

De komende jaren zullen in ons land ongeveer 700.000 werkkrachten met pensioen gaan, en werkgevers vrezen voor het verlies aan kennis. Meer dan de helft van de ondervraagde werkgevers bereidt hun bedrijf nu al voor op het vertrek van de babyboomers door teams samen te stellen van mensen uit verschillende generaties.

Voor de studie werden 700 managers ondervraagd die bevoegd zijn voor de aanwervingen binnen hun bedrijf. Volgens vier op de tien managers zijn de vergrijzende werkkrachten een van de drie trends die de grootste impact zullen hebben op de arbeidsmarkt, naast de ontwikkeling en overvloed van nieuwe technologieën en de toenemende flexibiliteit.

Vrijwel alle werkgevers richten zich nu al op de kennisoverdracht en nemen maatregelen om de kloof tussen nieuw talent en babyboomers te dichten. 57,5 procent creëert vooral gemengde departementen, met werknemers uit verschillende generaties, 53 procent organiseert extra opleidingen voor hun werknemers en 38 procent laat de senioren nieuwkomers coachen via een mentorprogramma.