Aanbrengers mysterieuze logo’s in Diepenbeek bekend

Aanbrengers mysterieuze logo’s in Diepenbeek bekend

Het mysterieuze logo hield Diepenbeek enkele dagen in de ban. Foto: Marc Heleven

Diepenbeek -

Met een uitgesponnen sticker- en logocampagne onder de noemer ‘Wie verlicht Diepenbeek?’ zijn de Diepenbeekse adviesraden op zoek naar dorpsgenoten die willen zetelen.

Er worden mensen gezocht voor de cultuurraad, sportraad, jeugdraad, ouderenraad, welzijnsraad, GECORO, milieuraad, raad voor lokale economie, mobiliteitsraad en het lokaal overleg Kinderopvang. Vanaf ...

Nieuwe Video's