COLUMN: De Rechtvaardige Rechters

Print
COLUMN: De Rechtvaardige Rechters

Foto: Pierre Hamers

Maasmechelen - Lucien Hamers schrijft een column over het dagelijkse leven in Maasmechelen.

De rechtvaardige rechters
Na de twee prachtige carnavalsstoeten van de Zavelzekskes was er nogal wat commotie over het toekennen van de eerste prijs aan Sheif aan de Maas, de groep die ook de prins leverde. Volgens insiders een inbreuk op het eigen reglement. Omdat ik vond dat carnaval niet te veel door reglementen beknot moet worden, schonk ik er weinig aandacht aan. Tot plots een notoire Zavelzak op de sociale media vlijmscherp reageerde met volgende uitleg: “Aan die uitslag hebben wij niets te zeggen, het is de internationale jury die beslist!” Nu viel mijn mond open van verbazing: "een internationale jury ", waar hadden we dat aan verdiend? Was ik nu de enige Maasmechelaar die nog altijd in de veronderstelling leefde dat onze groepen gejureerd werden door onze alom gekende en gerespecteerde blauwe jury? Ik heb nog een mooie foto op de kop kunnen tikken van deze verbeterde uitgave van de Rechtvaardige Rechters. De foto is van de hand van Georges Houben: altijd de auteur vermelden hebben ze mij geleerd. Die jury maakte zowat deel uit van het meubilair van de Zavelzekskes, ook al veranderde ze al eens van samenstelling. Een elitegroepje van Maasmechelse volksfiguren, een jury van eerbare Maasmechelaars, waar we het volste vertrouwen in hadden. Blijken die honorabele heren toch wel na 25 jaar ontmoedigd hun ontslag gegeven te hebben omdat hun bevoegdheden drastisch werden ingekort. En zo kregen we dus een "internationale jury van nobele onbekenden". Je ziet wat er van komt. Direct hommeles!
Misschien kunnen de Waterratten volgende weekend in Kotem beroep doen op die Rechtvaardige Rechters? De kleur zou alleszins al passen bij de voorzitter. Maar of ze in Kotem nood hebben aan afgedankte Maasmechelaars is ook weinig waarschijnlijk. Ik heb de indruk dat daar altijd minder problemen zijn dan in Mechelen-aan-de-Maas. Houden zo, mensen. Of misschien kan de gemeente eens beroep doen op de Rechtvaardige Rechters in het netelige dossier van Mazenhoven. Het probleem is daar gekend: een gepland woonproject stuit in deze oase van rust op hevig verzet van een comité ter bescherming van de eigenheid van Mazenhoven. Benieuwd welke belangen door onze beleidsmensen het hoogst ingeschat worden als het over het meest idyllische plekje van Maasmechelen gaat met op de koop toe een ouderwets voetpad. Wordt vervolgd.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio