Projectweek Express yourself #Climate in BSGO De Eik

Print
Wellen - Tijdens de projectweek 'Express Yourself #Climate' daagde de directeur de leerlingen van de lagere school uit om hun stem te laten horen ten voordele van ons klimaat. Niet door deel te nemen aan een mars, maar door samen per klas een kunstwerk te maken waaruit blijkt dat ook zij willen dat er actie ondernomen wordt. Met deze opdracht startten de leerlingen en leerkrachten de projectweek.

Doorheen deze week gingen de leerlingen actief ontdekken dat er nog meer mogelijkheden zijn om je stem te laten horen. In samenwerking met Villa Basta kreeg elke leerling een drie uur durende workshop waarbij in kleine groepjes gewerkt werd. Deze workshops sluiten aan bij de ervaringswereld van de kinderen en zijn populair bij de jongeren op dit moment. Daarbovenop hebben de leerlingen in elke klas ook onderzoek gedaan naar de klimaatverandering en dit via drama, beeld, muziek, beweging of media overgebracht aan de andere leerjaren of de eigen klasgenoten. Met de hulp van de Bottelarij en de Harmonie werden de kinderen geïnspireerd om hun boodschap creatief over te brengen.

Terwijl de kinderen van de lagere school zich muzisch uitten rond het thema van het klimaat, werkte de kleuterschool creatief rond het thema Pasen. Ze startten samen de week met een poppenkast: ‘de kunstwerkjes van kippetje’. Dat was de aanzet om de kleuters ‘kunstig’ te laten creëren en ontdekken. Via verschillende werkvormen en een workshop gingen de kinderen beeldend, expressief, experimenterend en actief aan de slag. Voor de kleuters eindigde de week met een toneel door de juffen, waarbij de nadruk gelegd werd op de kunstwerken en creaties die er tijdens de week ontstonden.

De leerlingen hebben dus een leerrijke en creatieve week achter de rug. Ze zijn gegroeid als actieve burgers en hebben veel kunnen ontdekken over zichzelf en de wereld. De kinderen van het lager onderwijs vervulden de opdracht van de directie en maakten een kunstwerk rond het thema ‘klimaatverandering’. Dit resultaat zal, samen met de werken van de kleutergroepen, gedurende de paasvakantie tentoongesteld worden in de Bottelarij in Wellen. Bij deze is iedereen uitgenodigd om een bezoekje te brengen aan onze tentoonstelling!


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio