Leuvense doopstudent in beroep tegen schorsingsbeslissing KU Leuven

Print
Leuvense doopstudent in beroep tegen schorsingsbeslissing KU Leuven

Foto: rr

Leuven -

Een van de studenten die door de KU Leuven tot het einde van het academiejaar geschorst wordt in het kader van het tuchtonderzoek naar de fatale studentendoop van studentenclub Reuzegom, gaat in beroep tegen die tuchtsanctie. Het betreft een van de studenten die op 5 december van vorig jaar “gedoopt” werd, samen met de 20-jarige Sanda Dia, die daarbij om het leven kwam.

“De tuchtsanctie is zeer hard aangekomen bij mijn cliënt, temeer daar de toelichting die de KU Leuven over die beslissing maandagavond verspreid heeft niet correct is. Hij heeft inderdaad gezegd dat hij op zich geen probleem heeft met studentendopen, maar niet akkoord gaat met uitwassen zoals op de bewuste fatale avond. Het is geenszins zo dat zoals vicerector Chantal Van Audenhove beweert dat hij geen afstand genomen heeft van dit bewuste doopritueel. Hij moet verkeerd begrepen geweest zijn”, aldus advocaat Tom Peeters die de student verdedigt.

Peeters is verbaasd over deze toelichting van de KU Leuven vermits ze niet terug te vinden is in hun bewuste tuchtbesluit. “Hij wordt in dit besluit verweten deelgenomen te hebben aan een doopritueel waarvan hij had moeten weten wat er te gebeuren stond. Als je die redenering aanhoudt moet je even goed de KU Leuven verantwoordelijk stellen voor dergelijke feiten. Ook zij hadden kunnen weten welke risico’s dergelijke dooprituelen inhouden en al veel vroeger tuchtsancties moeten opleggen”, aldus de advocaat.

In totaal stonden in het kader van deze tuchtprocedure aan de KU Leuven naar aanleiding van de dood van Sanda Dia naar verluidt 18 studenten terecht. De KU Leuven is zeer karig met informatie over welke tuchtsancties werden uitgesproken. Voor studenten die afstand namen van het gebeuren tijdens het fatale doopritueel is een alternatieve aanpak voorzien. Voor de anderen werd een tijdelijke schorsing uitgesproken. Het is onduidelijk over welke aantallen het gaat en over welke sancties.