Vlaamse steun voor EU-lidmaatschap sinds 2011 alleen nog maar gestegen

Print
Vlaamse steun voor EU-lidmaatschap sinds 2011 alleen nog maar gestegen

Foto: Photo News

Brussel -

Bijna 80 procent van de Vlamingen staat achter het Belgisch lidmaatschap van de Europese Unie. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Ondanks de Brexit stijgt dat aandeel al sinds 2011. Enkel Luxemburgers, Ieren en Duitsers zijn nog grotere voorstanders van de EU.

Ondanks de brexit en andere Europese perikelen zijn Vlamingen nog altijd grote voorstanders van de Europese Unie. Uit een berekening van Statistiek Vlaanderen op basis van de meest recente Eurobarometer van de Europese Commissie blijkt dat 77 procent voorstander is van het lidmaatschap. Tussen 2007 en 2011 - niet toevallig het hoogtepunt van de economische en financiële crisis - nam dat af van 76 naar 68 procent, maar sindsdien is het enkel maar gestegen.

Dat 77 procent voorstander is, betekent overigens nog niet dat de andere 23 procent radicaal tegen is. Slechts 6 procent van de Vlamingen vindt het Europees lidmaatschap ronduit een slechte zaak. Die groep is sinds 2011 alleen maar kleiner geworden. Iets minder dan 1 op de 5 heeft geen uitgesproken mening.

Vlamingen zijn opvallend positiever dan Franstaligen. In Wallonië vindt minder dan 6 op de 10 het Europese lidmaatschap een goede zaak.

Vlaanderen is ook op Europees vlak één van de meest EU-positieve regio’s. Enkel Luxemburgers, Ieren en Duitsers zijn nog grotere voorstanders van de EU, met percentages boven de 80 procent. Tsjechië en Italië bengelen onderaan. Daar is ongeveer 4 op de 10 gewonnen voor het lidmaatschap. Gemiddeld vindt 62 procent van de Europeanen de EU een goede zaak.

Ook opmerkelijk: volgens de Eurobarometer van afgelopen herfst zijn de meeste Britten intussen voorstander van het EU-lidmaatschap. 48 procent vond het een goede zaak, iets minder dan de helft was radicaal tegen. Al is de verdeeldheid in de Britse samenleving wel groter dan bij ons: ongeveer 30 procent had geen mening.