Opvangcapaciteit voor baby’s en peuters in 2018 licht gedaald

Print
Opvangcapaciteit voor baby’s en peuters in 2018 licht gedaald

Foto: Shutterstock

Uit voorlopige cijfers blijkt dat de door Vlaanderen ondersteunde opvangcapaciteit voor baby’s en peuters in de Vlaamse provincies en het Brussels Gewest eind 2018 93.438 plaatsen bedroeg. Dat zijn er 76 minder dan een jaar voordien. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams Welzijnsminister Jo Vandeurzen (CD&V) op een schriftelijke vraag van Elke Van Den Brandt (Groen).

“Ook als de definitieve cijfers voor 2018 bekend zijn, zal er waarschijnlijk sprake zijn van een lichte daling van het totaal aantal kinderopvangplaatsen van baby’s en peuters in 2018. Dit is het gevolg van een bezettingsevaluatie waar met ingang van 1 januari 2018 in een aantal subsidiegroepen gezinsopvang, met een reeds jarenlang te lage bezetting, een verlaging werd doorgevoerd van het aantal plaatsen. Deze lichte daling is derhalve een eenmalig feit en geen trend”, aldus Vandeurzen.

“Tegelijk liep in de loop van 2018 de oefening om de middelen uit de verloren gegane plaatsen herin te zetten in subsidiegroepen waar de bezetting zeer hoog is. Er werden begin 2019 hierdoor 407 bijkomende plaatsen gezinsopvang toegekend. Daarnaast werden eind 2018 752 nieuwe bijkomende plaatsen met de subsidie voor inkomenstarief en 335 nieuwe bijkomende plaatsen met de basissubsidie toegekend vanuit het budget dat door de Vlaamse regering voor het uitbreidingsbeleid in 2018-2019 werd voorzien”, aldus de minister.