Rechts-populistische partij FvD vanuit het niets grootste bij verkiezingen in Nederland, regeringspartijen incasseren verlies

Print

Video: De Telegraaf

Brussel -

Forum voor Democratie (FVD) heeft bij de provincieraadsverkiezingen in Nederland de meeste stemmen gekregen. De VVD werd tweede. Voor beide partijen betekent dat twaalf zetels in de Eerste Kamer. Nieuwkomer Forum evenaart daarmee in één klap de VVD, die een zetel moet inleveren, aldus een voorlopige prognose van het persbureau ANP.

Behalve de VVD moeten ook andere regeringspartijen verlies incasseren. Het CDA daalt van twaalf naar negen zetels, D66 van tien naar zes. De ChristenUnie is de enige coalitiepartner die winst boekt: van drie naar vier.

Samen raken de vier partijen hun krappe meerderheid van 38 van de 75 zetels kwijt. Ze hebben er nog maar 31 en zijn aangewezen op steun van andere partijen. GroenLinks kan daar soelaas bieden, want deze partij ging van vier naar negen zetels. Ook PvdA kan de coalitie aan een meerderheid helpen, ondanks verlies van acht naar zeven zetels.

De PVV raakt vier van haar negen zetels kwijt. Het verlies van de SP is nog groter: van negen naar vier.

Stupiditeit

Na zijn klinkende overwinning heeft FVD-leider Thierry Baudet met forse taal aan het adres van premier Mark Rutte gereageerd. De “stupiditeit” van “onbenul” Mark Rutte “is afgestraft” nu Forum voor Democratie in één klap bijna “de grootste partij van het land is geworden”, aldus Baudet. De overwinning van zijn partij komt volgens hem “net op tijd om de bedreigde beschaving in Nederland te redden”.

FVD verzamelt volgens exitpolls zoveel zetels in de Provinciale Staten dat de nieuwkomer tien senatoren naar de Eerste Kamer mag sturen. Alleen de VVD heeft er meer. “Wij sturen een boodschap aan Mark Rutte: FVD langer negeren, dat lukt je nooit”, jubelde Baudet.

Die overwinning was hard nodig om “het land weer van ons te maken en een eind te maken aan het tijdperk van morele, politieke en culturele capitulatie. Wij gaan de trots van dit land herstellen. Vandaag is de eerste grootste veldslag gewonnen”, gaat het verder.

Nog volgens Baudet is het land jarenlang “ondermijnd, door universiteiten, journalisten, mensen die kunstsubsidies ontvangen, die onze gebouwen ontwerpen. Maar bovenal worden we ondermijnd door bestuurders, onze bestuurders”.

De FVD-leider opende zijn overwinningsrede met door de oude Romeinen ingegeven beeldspraak over de ogen die, blijkens de opmars van zijn partij, in Nederland zijn opengegaan. “De uil van Minerva is neergedaald”, sprak hij. Die moet volgens hem “de afgod die Transitie heet”, verdrijven. Daarmee doelt hij op de overgang naar een economie die minder schadelijk is voor het klimaat. Hij wil dat die niet zo veel geld kost.

Koffie drinken

VVD-premier Rutte was minder te spreken over de resultaten van de verkiezingen. “Werk aan de winkel”, zei Rutte. Om haar plannen te kunnen blijven uitvoeren zal de coalitie moeten aankloppen bij andere partijen voor steun in de senaat. “Dat betekent veel koffie drinken, nog meer bellen, maar uiteindelijk wonen we in een land waarin het toch altijd mogelijk is om verstandige mensen tot verstandige besluiten te brengen”, aldus Rutte.

De premier wees erop dat de VVD vaker met dit bijltje heeft gehakt. Rutte regeerde, afgezien van de afgelopen twee jaar, nooit met een meerderheid in de Eerste Kamer. De VVD kan wat hem betreft doorgaan om veel van de eigen idealen te verwezenlijken, maar zal daar wel breed draagvlak voor moeten zoeken.

Toen Rutte het podium betrad, werd het liedje “Sweet Caroline” van Neil Diamond gedraaid, een verwijzing naar het verkiezingsdebat van dinsdagavond. De VVD-leider was daarin een deel van zijn tekst vergeten en riep tot veler verbazing hardop de hulp in van zijn politiek assistent, Caroliene Hermans.