Jean Lambrecks in beroep tegen raadkamerbeslissing over Michelle Martin

Print
Jean Lambrecks in beroep tegen raadkamerbeslissing over Michelle Martin

Jean Lambrecks met een foto van zijn dochter Eefje. Foto: Sven Dillen

Brussel -

Jean Lambrecks, de vader van de vermoorde Eefje, tekent beroep aan tegen de beslissing van de raadkamer in Namen in de zaak rond het bedrieglijk onvermogen van Michelle Martin, de ex-echtgenote van Marc Dutroux. De raadkamer in Namen had vastgesteld dat de feiten verjaard zijn. Daarom had de raadkamer Martin niet naar een correctionele rechtbank doorverwezen. Lambrecks legt zich echter niet neer bij die beslissing en gaat in beroep.

De kamer van inbeschuldigingstelling in Luik zal zich dus over de zaak buigen. Volgens Lambrecks stond in de beschikking van de raadkamer dat er voldoende aanwijzingen waren dat Martin zich bedrieglijk onvermogend had gemaakt, maar dat de feiten verjaard zijn. Ze had de nalatenschap van haar moeder verworpen, waardoor de erfenis naar haar kinderen ging. Op die manier liet ze de burgerlijke partijen in de kou staan. Lambrecks is ervan overtuigd dat Martin zich tijdens haar gevangenisverblijf tussen 1996 en 2012 schuldig maakte aan de strafbare feiten.