“Hamburger van kweekvlees kan hartinfarct voorkomen”

Interview

“Hamburger van kweekvlees kan hartinfarct voorkomen”

Kweekvlees wordt in het laboratorium gemaakt uit dierlijke cellen. Foto: Patrick Post

Met het boek ‘Nooit meer slachten’ schreef de Amerikaanse activist Paul Shapiro een standaardwerk over kweekvlees. Niet elke wetenschapper deelt zijn optimisme.

Vinden we een oplossing voor de dierenmishandeling in de vleessector? Voor de wereldwijd groeiende vraag naar dierlijke voeding en de CO2-uitstoot, gekoppeld aan veeteelt? Volgens de Amerikaanse auteur ...

Nieuwe Video's