© BELGA

N-VA wil dat hele grondwet kan worden herzien

N-VA wil voor volgende legislatuur de mogelijkheid voorzien dat de hele grondwet kan worden aangepast. De Vlaams-nationalisten willen zich niet beperken tot een paar artikels zoals de andere partijen. “Het gaat over een voorstel tot het open zetten van de grondwet. Dat houdt geen verplichting in”, zeggen Peter De Roover en Karel Vanlouwe, fractieleiders in Kamer en Senaat.

Liliana Casagrande

Meer over Open VLD

Nieuwe Video's

Nog meer nieuws