Nieuw onderzoek wijst uit: “Risico’s bij verwijderen asbest vaak overschat”

Print
Nieuw onderzoek wijst uit: “Risico’s bij verwijderen asbest vaak overschat”

Themabeeld Foto: IF

Het verwijderen van asbest levert veel minder risico’s op dan tot nu toe gedacht. Ook wonen en werken in een pand met asbest is minder schadelijk dan werd aangenomen. De risico’s zijn veelal verwaarloosbaar en beschermingsmiddelen zijn niet noodzakelijk. Dat blijkt uit een onderzoek van onder meer de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), de Radboud Universiteit Nijmegen en trainings- en onderzoeksinstituut Crisislab.

Tot nu toe is er altijd van uitgegaan dat asbestdeeltjes kankerverwekkend zijn. “Maar de wettelijke normen, complexe werkwijzen en de daaraan gekoppelde kosten staan in veel gevallen niet in verhouding tot het werkelijke risico”, zegt Aedes.

Nederlandse woningcorporaties vinden dat de huidige praktijk is doorgeslagen. Een aanpassing van de regels voor asbestsanering kan hen tientallen miljoenen euro’s schelen. De resultaten van het onderzoek zijn dinsdag naar buiten gebracht. Woensdag praat het Nederlandse parlement over het asbestbeleid.