Steeds meer stemmen voor gratis openbaar vervoer: “Steve was ver voor op zijn tijd”

Steeds meer stemmen voor gratis openbaar vervoer: “Steve was ver voor op zijn tijd”

Foto: Tony van Galen

Provincieraadslid Ludwig Vandenhove (sp.a) pleit voor een grondig debat over gratis openbaar vervoer, als het even kan in heel Vlaanderen. Bij de onderhandelingen over het loonakkoord lag een voorstel op tafel om werknemers alle kosten voor het openbaar vervoer terug te betalen. Ook over de grens, in Nederlands-Limburg, onderzoekt de provincie de haalbaarheid van gratis bussen en treinen om toeristen beter te spreiden. Het ‘gratis bus’-verhaal van wijlen Steve Stevaert is dus weer springlevend, zes jaar na de afschaffing ervan in Hasselt. “Steve was ver voor op zijn tijd”, zegt Vandenhove.

Mei 1997 was het, toen toenmalig burgemeester van Hasselt Steve Stevaert vriend en vijand verbaasde met zijn aankondiging dat het busvervoer voor de Hasselaren vanaf de zomer gratis zou zijn. Op die manier ...

Nieuwe Video's