Hilarisch: burgemeester Lode Ceyssens krijgt een 'uitbrander' van Jan Peumans

Print
Lode Ceyssens, burgemeester Oudsbergen kroop woensdag in de schoenen van wetstraatjournalist Yves Lambrix om in het Vlaams Parlement verslag uit te brengen voor Het Belang van Limburg. Dat was echter buiten Parlementsvoorzitter Jan Peumans gerekend die hem prompt naar de perstribune verwees.

“Mijnheer de voorzitter, mag ik u meedelen dat ik vandaag Wetstraatjournalist voor Het Belang van Limburg ben. Ik zit hier vandaag dus met twee petten op.” Via deze mededeling aan het begin van de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement dacht ik mijn plicht gedaan te hebben. Maar dat was buiten Parlementsvoorzitter Jan Peumans gerekend. “Dan is er voor u geen plaats in het halfrond, mijnheer Ceyssens, en verzoek ik u vriendelijk plaats te nemen in de perstribune.”