Gevaarlijk Hasselts kruispunt wordt aangepakt: slimme verkeerslichten en beveiligde oversteekplaatsen

Print
Hasselt -

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal het kruispunt van de Kempische Steenweg (N74) met de Paalsteenstraat en de Banneuxstraat dit voorjaar aanpakken. Hierdoor verhoogt de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers aan het kruispunt. Tegelijk wordt de doorstroming op de drukke gewestweg bewaakt. De eerste voorbereidende nutswerken in de bermen starten maandag 25 februari.

Er komt een beveiligde fiets- en voetgangersoversteek aan de Paalsteenstraat. Fietsers en voetgangers kunnen in de toekomst via een verhoogd fietspad en verhoogde oversteekzone de oversteek naar de Banneuxstraat maken.

De verkeerslichten worden omgevormd tot slimme verkeerslichten met een maximaal conflictvrije regeling. Hierdoor zal de verkeersafwikkeling op het kruispunt veiliger en vlotter kunnen verlopen. Ook worden twee afslagstroken verlengd.

Vernieuwde fietspaden en wegdek

De fietspaden aan de Kempische Steenweg worden tussen de Paalsteenstraat en de Genkersteenweg in beide richtingen in asfalt vernieuwd. Het agentschap vernieuwt ook in beide richtingen het wegdek tussen de Corda Campus en het kruispunt met de Genkersteenweg. Tegelijkertijd zal ook de aansluiting met de Paalsteenstraat worden vernieuwd.

Gevaarlijk Hasselts kruispunt wordt aangepakt: slimme verkeerslichten en beveiligde oversteekplaatsen
Foto: AWV

Minderhinder-maatregelen: gefaseerde uitvoering, buiten de spitsuren

De nutsmaatschappijen starten met hun werkzaamheden in de bermen rond het kruispunt op 25 februari 2019. Vanaf april starten aansluitend ook de infrastructuurwerken. De werkzaamheden zouden begin mei volledig klaar moeten zijn.

Tijdens de grootste hinderfase in de loop van april zal de Paalsteenstraat een drietal weken worden afgesloten, dit enkel voor gemotoriseerd verkeer dat richting de Kempische Steenweg rijdt. Daarvoor wordt een omleiding voorzien.

De hinder voor het doorgaand verkeer op de Kempische Steenweg (N74) wordt door de fasering tot een minimum beperkt. Slechts enkele nachten zal het verkeer over versmalde rijstroken moeten rijden.