Aangeboden door Informazout

© Informazout

Belg hecht steeds meer belang aan energie-efficiëntie

Moeder, waarom (ver)bouwen wij? Volgens onderzoek van Profacts in opdracht van Mediahuis in de eerste plaats om een energie-efficiënte woning te bekomen. Maar hoe pak je dat best aan?

België is toe aan een inhaalbeweging op het gebied van de isolatie van gebouwen en de vervanging van stookinstallaties. Deze boodschap, die al jaren wordt verspreid, komt nu ook echt aan bij het grote publiek. Profacts vroeg een representatief staal Belgen welke functionaliteit ze het belangrijkst vinden bij het bouwen of verbouwen van een huis. Op één staat “een energie-efficiënte woning”, gekozen door 39% van de geïnterviewden. Al snel gevolgd door “een efficiënte verwarming” als derde belangrijkste aandachtspunt. Rationeel omgaan met energiebronnen en stookolie betekent inderdaad aandacht besteden aan de isolatie van de gebouwschil en opteren voor een hoogrendement verwarmingsinstallatie.

Het is tijd om ook jouw huis en stookinstallatie te screenen, de nodige maatregelen te treffen en honderden euro’s per jaar te besparen door duurzaam te verwarmen.

1. IsoleerEnergie-efficiëntie begint met het beperken van de warmteverliezen. Volgens de nieuwste brochure van het Vlaams Energieagentschap (VEA) zijn 6 op de 10 Vlaamse woningen toe aan renovatie. Uit de meest recente tweejaarlijkse bevraging (oktober 2017) van het VEA blijkt dat 85% van de Vlaamse woningen geheel of gedeeltelijk over dak- en of zolderisolatie beschikt. Van 47% van onze woningen zijn de muren geïsoleerd, iets meer dan een op drie heeft vloerisolatie en 21% beschikt over kelderisolatie. Slecht of onvoldoende geïsoleerde daken zijn goed voor een derde van de warmteverliezen van woningen. Isoleer dus in de eerste plaats je dak (vergeet de subsidies niet te checken) en vervang indien nodig de ramen door hoogrendementsbeglazing mét premies van de Vlaamse overheid.

2. Renoveer je stookinstallatieNa isolatie heb je wellicht een minder krachtige mazoutketel nodig omdat de warmteverliezen en dus ook de warmtevraag zijn afgenomen. Je installateur kan dit voor jou berekenen.

Maar je kan ook al zelf aan de slag. Wist je dat de helft van de mazoutketels ouder is dan 20 jaar? De technologie en de efficiëntie van de installaties is er ondertussen met rasse schreden op vooruit gegaan. In die mate dat vervangen een besparing kan opleveren tot 30%. Met de bespaarsimulator van Informazout bereken je in een handomdraai je mogelijke winst.

3. Moduleren en condenserenHoe kan het eigenlijk dat stookolieketels op amper twee decennia zoveel efficiënter zijn geworden? Twee innovaties springen eruit: hedendaagse ketels moduleren en condenseren.

Bij oudere stookolieketels gaat een flink deel van de warmte verloren via de schoorsteen, omdat de rookgassen zeer heet zijn (hun temperatuur bedraagt meer dan 180°C). Een condensatieketel werkt met een lage rookgastemperatuur (50°C) en haalt extra energie uit de verbrandingsgassen door ze te condenseren via een warmtewisselaar. Die warmtewisselaar brengt de vrijgekomen warmte terug in het verwarmingscircuit voor een maximale efficiëntie.

Oude ketels hadden twee standen: aan of uit. Ze konden ofwel op vol vermogen branden, ofwel niet. Alles of niets dus. De eerste condenserende ketels kenden ook nog een werking op klein vermogen (dus aan/half aan/uit), wat al een grote sprong was in efficiëntie. Modulerende stookolieketels gaan nog een stap verder. Ze stellen hun vermogen voortdurend bij om precies voldoende warmte te kunnen leveren. Zo’n slimme modulerende ketel berekent zelf welke watertemperatuur nodig is in het cv-systeem om het gebouw warm te krijgen én te houden. Zo zal hij bijvoorbeeld ’s ochtends op vol vermogen draaien en naarmate de kamertemperatuur stijgt zijn vlam verminderen (bijvoorbeeld tot 33% van het vermogen).

Warm voor de toekomst?Ontdek hier jouw ideale combinatie om te verwarmen »