Vakbonden leggen industrieterreinen in Limburg plat

Vakbonden leggen industrieterreinen in Limburg plat

Stakersposten over de hele provincie Foto: hbvl

De vakbonden hebben stakersposten geplaatst op de grote industrieterreinen in Genk-Noord, Houthalen-Zuid en Tongeren-Oost. Zo is het industrieterrein Genk-Noord volledig geblokkeerd. Volgens de socialistische vakbond ABVV gaat het om een honderdtal stakersposten over heel Limburg.

Door de aangekondigde nationale staking hebben veel bedrijven preventief de deuren gesloten. De industrieterreinen in Genk-Noord, Houthalen-Zuid en Tongeren-Oost worden geblokkeerd, terwijl aan het industrieterrein Lommel Maatheide een filterblokkade is opgesteld. De vakbonden hebben aan de toegangswegen plastic folie gespannen, waardoor auto’s en vrachtwagens niet door kunnen. Werknemers die in Genk-Noord toch aan de slag willen, moeten te voet verder.

“Aan de grote bedrijven zijn er stakersposten. Mensen van verschillende bedrijven staan er samen aan de toegangsweg. Die folies zijn wel iets nieuws. We proberen de mensen te overtuigen, maar we gaan niet vechten om hen tegen te houden”, zegt Rob Urbain, verantwoordelijke van de Algemene Centrale van het ABVV.

Volgens de vakbonden is de stakingsbereidheid bij de Limburgse bedrijven zeer groot. ABVV spreekt over een honderdtal stakersposten. “Het is op voorhand geweten, maar er is weinig agressie aan de stakersposten. Er zijn ook zelfs mensen die mailen of bellen om bij hen een stakerspost te komen zetten”, stelt Urbain.

De christelijke vakbond ACV benadrukt ook dat er heel wat stakersposten bij de bedrijven zelf zijn. “De actie is gericht naar bedrijven toe, dus staan we vooral op bedrijfsterreinen. Het loopt overal heel goed, want er is veel bereidheid. Alles verloopt ook rustig en zonder incidenten”, zegt Jean Vranken, voorzitter van ACV Limburg. “We hebben zelfs een stakerspost opgeheven waar gewoon geen werkwilligen waren, dus dat bewijst nogmaals dat het erg leeft bij de mensen.”

De christelijke vakbond heeft niet opgeroepen om de industrieterreinen af te zetten. “Onze actie was niet om te blokkeren, waar wel om de mensen te sensibiliseren. We hebben op de meeste plaatsen ook afspraken gemaakt over veiligheid en willen de mensen zeker niet hermetisch afsluiten”, besluit Vranken.

“Overtreft 2014”

Volgens ABVV overtreft deze nationale staking die van 2014. “Buiten de bedrijven en industrieterreinen hebben ook heel wat openbare diensten het werk neergelegd en dat is voelbaar in het hele land. We hebben op voorhand uitgelegd wat het doel is, en heel veel mensen steunen deze actie”, zegt Piere Vrancken, voorzitter van ABVV Limburg.

Het verkeer aan de industrieterreinen is volledig stilgelegd. “De opkomst van werkwilligen is heel matig. Ze worden doorgelaten, maar niet met de wagen. Zij kunnen te voet naar hun bedrijf”, legt Vrancken uit. “We gaan de mensen niet beletten om te gaan werken, maar wij gaan geen verkeer of vrachtverkeer het industrieterrein op laten.”

De vakbonden vragen meer dan de voorgestelde loonsverhoging van 0,8 procent. “Als wij de berekening maken, is 1,8 procent een realistischer beeld dan wat er nu gegeven wordt. We hebben al een indexsprong achter de rug, waardoor de mensen al een loon kwijtgeraakt zijn. De koopkracht van de mensen gaat er heel hard op achteruit. Ondanks wat de werkgevers ook beweren, het tegendeel is waar”, stelt Vrancken. “Er zijn op dit moment 16,8 procent van de mensen die in kansarmoede leven. En er staan er op dit moment nog 2 miljoen op de rand van de kansarmoede. Dat betekent dat de mensen op het einde van de maand hun factuur niet meer betaald krijgen.”