’t Nieverke houdt van het klimaat

Print
Nieuwerkerken - Naar aanleiding van de verschillende klimaatmarsen brainstormden ouders en leerkrachten van ’t Nieverke over het thema ‘klimaat’. Enkele ouders stelden voor om mee te doen aan het spijbelprotest. In overleg met de directie werd er gekozen om eerst lokaler te werken en de kinderen van heel dichtbij warm te maken voor het thema ‘klimaat’. Februari is maand van ‘de liefde’, van ‘houden van elkaar’. In het ’t Nieverke willen ze nog een stapje verder gaan: naast ‘houden van elkaar’ zetten ze deze maand ook ‘houden van het klimaat’ in the picture.

In iedere klas, van het onthaalklasje tot het zesde leerjaar, wordt deze maand elke week een activiteit gedaan rond de klimaatsverandering. Elke maandagmorgen dansen ze zichzelf warm voor het klimaat. Zo kan de thermostaat alvast een graadje lager. Ook op vrijdag sluiten ze de week al dansend af. De ‘klimaatbewakers’ zorgen ervoor dat de verwarming niet te hoog staat, sorteerbrigades laten het afval van de klas in de juiste vuilbak terecht komen, licht- en luchtbewakers zorgen voor minder verspilling van elektriciteit en voor verse lucht.

Op vrijdag 8 februari kwam Elke Martens, docent lerarenopleiding UCLL, een gastles geven over ‘bosbrosser en klimaatspijbelaars’. Ze stelde vast dat heel wat kinderen goed op de hoogte waren van het doel van de verschillende klimaatmarsen. Samen met de kinderen ging ze dieper in op begrippen als het CO2-uitstoot en het broeikaseffect. Zo vertelde ze meer over het psychologisch brein van de mens en de invloed ervan op hun gedrag. "Want rationeel weten we dat we er iets aan moeten doen, dat bevestigen wetenschappers ons al meer dan 100 jaar. Hoe meer de leerlingen het probleem helder kregen, hoe meer hun creatieve brein aangesproken werd. Samen hebben we dan ook heel wat ideeën, acties en nieuwe technieken met veel enthousiasme kunnen bespreken", aldus Elke.

Op donderdag 28 februari sluit het project '’t Nieverke houdt van het klimaat' af. Er wordt dan een kleine klimaatmars op de eigen speelplaats gehouden waar de kinderen zelf hun klimaatwens mogen duidelijk maken. De nieuwe burgemeester Dries Deferm is alvast uitgenodigd om te komen luisteren en de klimaatwensen in ontvangst te nemen.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio