U AANGEBODEN DOOR:

Hogeschool PXL, de hogeschool met het netwerk

Hogeschool PXL zet sterk in op praktijkgericht onderwijs. Ze doet dit samen met bedrijven, organisaties en werkgevers van regionaal tot internationaal niveau. Mede door de nieuwe graduaats- en lerarenopleidingen wordt sinds dit jaar nog meer de aandacht gevestigd op de praktijk. Dankzij de nieuwe opleidingen steeg het aantal studenten dit academiejaar tot 9.645 studenten.

Graduaatsopleidingen situeren zich tussen het niveau secundair onderwijs en het bachelorniveau. ze bereiden studenten voor op specifieke beroepen in het werkveld. De opleidingen zijn relatief nieuw in het hoger onderwijs. “Het zijn korte opleidingen die doorgaans gedurende twee jaar in dagonderwijs of drie jaar in avondonderwijs aangeboden worden. Zo kunnen ook werkende studenten de opleiding volgen. De graduaatsopleidingen zijn dan ook ideaal voor volwassenen die willen bijleren of een carrièreswitch overwegen”, zegt algemeen directeur Ben Lambrechts. PXL organiseert graduaatsopleidingen in de domeinen business, technologie, informatica, sociaal werk en de zorgsector.

Werkplekleren
Een belangrijk detail: het werkveld staat samen met de hogeschool in voor de opleiding. Zo doen de studenten minimum twee dagen per week aan werkplekleren in een bedrijf en dit gedurende de hele opleiding. Hogeschool PXL onderscheidt zich door werkplekleren vanaf het begin van de opleiding te integreren.

Praktijkgerichte bachelors en masters
Ook in de bachelor- en de masteropleiding is de aandacht voor de praktijk zeer groot. Directeur Ben Lambrechts: “We noemen ons de hogeschool met het netwerk, en dat is meer dan een slogan. Bedrijfsleiders, directeurs van ziekenhuis, talrijke organisaties en politici zijn kind aan huis bij PXL en wij bij hen. Dankzij dit netwerk kunnen we onze studenten veel praktijkervaringen meegeven. We voorzien trouwens ook lesplaatsen bij en tussen de bedrijven. Zo is de opleiding Journalistiek deels gevestigd in het nieuwe gebouw van Mediahuis waar de redacties van Het Belang van Limburg en TVL gevestigd zijn. Voor onze digitale opleidingen gebruiken we de infrastructuur op Corda Campus waar innovatieve bedrijven hun thuis vonden. En we zijn aanwezig op de abdijsite Herkenrode waar de lerarenopleiding PXL-Education samenwerkt met uitgeverij Clavis in het project ‘Willewete’. Voor onze bouwkundige opleidingen werken we nauw samen met de Confederatie Bouw Limburg, onze buren op de Campus Diepenbeek.” De nauwe samenwerkingen met het bedrijfsleven werd ook opgemerkt door de NVAO, de internationale kwaliteitsinstantie die het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland beoordeelt. Ze maakten er een reportage over.

Grootste lerarenopleiding
PXL heeft de grootste lerarenopleiding in Limburg. De hogeschool werkt hiervoor nauw samen met alle onderwijsnetten. “Ook in onze lerarenopleiding houden we de vinger aan de pols. Studenten van de opleiding secundair onderwijs doen aan werkplekleren in het onderwijs. Het gaat niet enkel om stagelessen, maar ze worden bijvoorbeeld ook betrokken bij klassenraden.”  Wie na een graduaats- of een bacheloropleiding voor leraar wil studeren, kan dat tegenwoordig ook aan PXL. De vroegere D-cursus of het getuigschrift pedagogische bekwaamheid werd omgevormd tot een verkorte educatieve bachelor of een educatieve graduaatsopleiding. “We lanceerden hiervoor PXL-Education Up, waarin we de jarenlange expertise van CVO LIMLO en CVO STEP in onze lerarenopleiding mochten verwelkomen”, besluit Ben Lambrechts.