U AANGEBODEN DOOR:

Grootste troef UHasselt? Het uniek onderwijsmodel

Grootste troef UHasselt? Het uniek onderwijsmodel

Foto: UHasselt

Sinds UHasselt in 1973 de deuren opende, pakt de onderwijsinstelling uit met onderwijsvernieuwing. Haar uniek onderwijsmodel is dan ook een van de belangrijkste troeven. UHasselt zet in op onderwijs in kleine groepen, korte onderwijsperiodes en korte lijnen tussen docent en student. De nadruk ligt op kennis én vaardigheden. UHasselt kijkt dan ook verder dan boeken en leslokalen.

Geen éénrichtingsverkeer, maar actie en interactie, daar draait het bij UHasselt om. Via een mix van hoorcolleges, responsiecolleges waar je leerstof bespreekt, groepsopdrachten, werkzittingen, stages, practica en labo-opdrachten worden de 6.595 studenten uitgedaagd om mee te zoeken naar het antwoord op al hun vragen. En dat telkens in kleine groepen.

De korte onderwijsperiodes bij UHasselt zijn uniek. In het eerste bachelorjaar worden na tien weken al examens georganiseerd. Zo krijg je snel feedback en weet je waar je je leerproces kan bijsturen. In de korte onderwijsperiodes ligt de focus op een aantal vakken. Zo kan je intensief met de leerstof bezig zijn en wordt de werkdruk gelijkmatig over het jaar gespreid.

Denken én doen daar draait het onderwijs om. Niet enkel de nodige academische vaardigheden en kennis komen aan bod. Ook vaardigheden als presenteren, communiceren en multidisciplinair samenwerken, vaardigheden die je later in je carrière kan gebruiken, worden al vanaf het eerste bachelorjaar getoond. Tijdens je opleiding krijg je bovendien heel wat kansen om te proeven van de wereld waarin je terecht zal komen via practica, stages en allerlei projecten.

Iedere student is ander. En daarom kan elke studenten bij UHasselt rekenen op de begeleiding die hij nodig heeft. Door te werken in kleine groepen, ligt de drempel tussen docent en student laag. Je kan altijd bij hen terecht met vragen. Ook op vlak van begeleiding geloven ze in een groeitraject: van intensieve begeleiding naar zelfstandig studeren en doen. Zo groei en leer je het meest.

Nieuwe opleidingen
UHasselt startte dit academiejaar met vier educatieve masteropleidingen: de educatieve master in de economie, in de wetenschappen en technologie, in de gezondheidswetenschappen en de educatieve master in de ontwerpwetenschappen. In deze academische masteropleidingen word je ondergedompeld in onderwijsrelevante thema’s en verbreed je jouw kennis van je vakgebied. De educatieve masteropleidingen stomen je klaar voor een succesvolle job in het onderwijs.

Niet nieuw, wél uniek in Vlaanderen is de opleiding mobiliteitswetenschappen. Ook de afstudeerrichtingen nucleaire technologie van de gezamenlijke opleiding van UHasselt en KULeuven tot industrieel ingenieur vind je enkel in Hasselt.

Wanneer je kiest voor de opleiding industriële wetenschappen zal je sinds dit jaar verplicht een ijkingstoets moeten afleggen vooraleer je je kan inschrijven aan de universiteit. Het resultaat van de toets is wel niet bindend.

Kies jij binnenkort voor één van de 17 bacheloropleidingen, 26 masteropleidingen of 4 universitaire masters van UHasselt?

Standnummer UHasselt op de SID-in in Genk: nr. 13
Check ook: www.uhasselt.be/infodagen