© BELGAIMAGE

“Slachting onder Amerikaanse Indianen door de kolonisten veroorzaakte klimaatverandering”

De slachting aangericht onder de autochtone bevolkingen van Noord- En Zuid-Amerika in de 16e eeuw, was indirect de oorzaak van een - niet ongunstige - klimaatwissel. Dat blijkt uit een studie van vorsers van het University College London (UCL), aangehaald door de nieuwszender CNN. De Europese inwijkelingen in het Amerikaanse continent doodden in die tijdperiode ongeveer 56 miljoen autochtonen. Hun verdwijnen zorgde voor veel verlaten landbouwgrond, gevolgd door herbossing. De toename van bomen en vegetatie over een oppervlakte zo groot als Frankrijk veroorzaakte een grote daling van de uitstoot van kollstofdioxide (CO2), luidt de analyse.

Totdat Columbus in 1492 Amerika ontdekte, waren het klimaat en de CO2-uitstoot relatief stabiel, zegt professor geologie Mark Maslin van het UCL, medeopsteller van het rapport. De UCL-studie weerlegt de gangbare mening dat de temperatuurswisseling rond het jaar 1600, de “kleine ijstijd” genaamd, enkel het gevolg was van natuurlijke factoren. Dat het in de 17e eeuw kouder werd (gemiddeld met 0,1 graad Celsius), ligt voornamelijk aan de herbossing op het nieuwe continent, stellen de vorsers, die gebruik maakten van zowel archeologisch bewijs en historische gegevens als koolstofanalyse. Het is een wrange vaststelling dat de verminderde uitstoot van een broeikasgas te danken is aan een enorme genocide. Ondanks de minieme gemiddelde temperatuurdip kende de 17e eeuw koudere winters, frissere zomers en mislukte oogsten.

Maslin leidt nog een belangrijk gegeven af uit de studie: de genocide onder de autochtonen droeg rechtstreeks bij tot het succes van de Europese economie. De natuurlijke hulpbronnen uit de Nieuwe Wereld en het voedsel dat vandaar naar Europa werd gebracht, zorgde voor een toename van de Europese bevolking en minder Europese afhankelijkheid van de landbouw, waardoor mensen in andere beroepsgebieden aan het werk konden om geld op te potten. Cru gesteld door professor Maslin: “De depopulatie van het Amerikaanse continent heeft de Europeanen ongewild de kans gegeven de wereld te domineren”. Die dominantie werd voortgezet dankzij de industriële revolutie.