© Photo News

Onderzoek humanitaire visa: Theo Francken blijft erbij dat er geen sprake was van voorkeursbehandeling

In de zaak van de toekenning van visa voor mensen uit conflictgebieden is er zeker geen VIP-behandeling gebeurd. Dat heeft Theo Francken, gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie, dinsdag in de Kamer benadrukt in de marge van de hoorzitting over de humanitaire visa. De N-VA-politicus benadrukte ook dat hij zijn volledige medewerking geeft aan het gerechtelijk onderzoek.

In de Kamercommissie Binnenlandse Zaken vond dinsdag een hoorzitting plaats over de humanitaire visa. Onder meer directeur-generaal Freddy Roosemont van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en de Commissaris-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen Dirk Van den Bulck kwamen toelichting geven over de procedures. De hoorzitting kwam er naar aanleiding van de heisa rond Mechels gemeenteraadslid Melikan Kucam (N-VA). Die zou zo’n visa hebben geregeld voor mensen uit conflictgebieden als Syrië en Irak in ruil voor veel geld. Hij bezorgde daarvoor lijsten aan het kabinet van toenmalig staatssecretaris Francken.

In de marge stond Francken enkele media te woord. “Het belangrijkste dat ik vandaag heb gehoord is dat de experts zeggen dat er geen voorkeursbehandeling is geweest. Iedereen is op dezelfde manier behandeld, zoals het altijd gebeurd is. Er is een selectie en screening gebeurd. Dat is correct gelopen en het is duidelijk dat er geen aparte lijst was of speciale behandeling. Daar was onduidelijkheid over en dat is nu toch wel rechtgezet”, aldus Francken.

De deskundigen hebben volgens Francken ook sterk de nadruk gelegd op het feit dat het zogenaamde het hervestigingsprogramma van de Verenigde Naties (VN) een zeer goed programma is en dat dat verdere navolging verdient. “Ik ben het daarmee eens. België doet dat al. En ook belangrijk: deze reddingsoperatie van christenen uit de klauwen van Islamitische Staat (IS) was niet mogelijk geweest als we dat hadden gedaan met het UNHCR van de VN. Die waren op dat moment niet actief in Syrië. En zij doen ook geen selectie op religie. Het is wel een keuze geweest om een extra inspanning te doen voor de christenen aangezien zij bijna niet hier geraken. Ze zijn enorm bedreigd ginds en zij moesten zeker ook gered worden. En dat is wat we gedaan hebben voor een beperkte groep”, aldus Francken.

Francken benadrukte tot slot dat hij voor 100 procent mee werkt aan het gerechtelijk onderzoek in de zaak-Kucam. “Ik hoop dat er zo snel mogelijk opheldering komt en ik verleen volledige transparantie en medewerking. Verder is er ook de afspraak dat ik daar geen verder commentaar geef in het belang van het onderzoek.”

Meer over Humanitaire visa