© Jos Bloemen

Ledenfeest bij schutterij Sint Joris Kaulille

Op zaterdag 26 januari verzamelden de schutters van de schutterij Sint Joris Kaulille voor het jaarlijks ledenfeest in de nieuwe parochiezaal van Kaulille.

Jos Bloemen

Om 18 uur verwelkomde de kapitein de schuttersvrienden en -vriendinnen in de nieuwe parochiezaal van Kaulille. Met een glaasje werden de laatste nieuwjaarswensen nog uitgesproken, de kersverse grootouders Leon en Linda gefeliciteerd met hun eerste kleinkind en met bewondering gekeken naar Imme, het tweede kindje van Filip en Sarina. Daarna zocht iedereen een plekje aan de mooi versierde feesttafel en konden de schutters zich te goed doen aan een uitgebreid warm buffet.

Tussen de hoofdschotel en het dessertenbuffet reikte de voorzitter de in het afgelopen jaar behaalde eretekens, erekruizen, oorkondes voor de jeugd, jubileumaandenkens van de federatie en de bekers en aandenkens van de bond uit aan de schutters. Na het dessertenbuffet en bij een tas koffie presenteerde de drumband van de schutterij zich aan de zaal. Ze hadden, speciaal voor deze gelegenheid, Jelco met zijn drumstel ingeschakeld en enkele nummers samen met Jelco ingestudeerd. Ze konden dan ook op veel bijval rekenen met deze iets andere invulling van drumbandmuziek.

Ook had Ruddi weer een jaaroverzicht in elkaar gestoken. Het wel en wee van een schutterij in een jaarbestek werd met de gebruikelijke humoristische noot voorgesteld en het valt telkens weer op hoeveel tijd en energie er kruipt in alle activiteiten. Het feest, met de nodige pintjes, glaasjes wijn, frisdrank of koffie, bleef nog lang gezellig en er werd volop vooruitgekeken naar het nieuwe seizoen, met de organisatie van het eerste bondsfeest op 26 mei voorop.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio