Schaderegeling voor de wolf opnieuw van kracht

Schaderegeling voor de wolf opnieuw van kracht
Hasselt -

De schaderegeling voor de wolf is sinds vrijdag opnieuw van kracht. Dit nadat de Vlaamse Regering bij hoogdringendheid een reparatiebesluit van het Soortenbesluit goedkeurde.

De laatste wijzingen - waarin onder meer de vergoedingen na een wolvenkill, maar ook de uitbreiding van de lijst met beschermde soorten zoals de wolf, de lynx en verschillende vlinders - van ...