Wissel van de wacht tijdens nieuwjaarsreceptie Neos Oudsbergen

Print
Wissel van de wacht tijdens nieuwjaarsreceptie Neos Oudsbergen

Foto: Leon Heynickx

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Voorzitter Jo Bressinck heette de talrijk opgekomen leden van Neos Oudsbergen welkom in zaal Elckerlyc voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en de bestuursvernieuwing.

Grete Cornelis, adjunct-directeur namens Neos Limburg, sprak dankwoorden uit voor de uittredende voorzitter Jo Bressinck voor de acht jaren voorzitterschap. Die woorden werden aangevuld door Jaak Haex met een applaus en overhandiging van een bloemenruiker. Op haar beurt dankte zij iedereen voor die jaren van fijne samenwerking.
Dan volgde de voorstelling van de nieuwe kandidaat-voorzitter, Louis Tobac. Met handgeklap van de leden werd zijn aanstelling bevestigd. De nieuwe voorzitter stelde daarna al de bestuursleden voor. De afgevaardigde van Neos bracht aansluitend een lezing over het nut en de zegen van een Neos-club vandaag. Na dit officieel gedeelte werd het glas geheven op het nieuwe jaar. Bij de nodige bubbels had het bestuur gezorgd voor lekkere warme en koude hapjes, zoals worstenbroodjes en soep. Dit werd erg gesmaakt. Ondertussen bracht Roger Schepers comedy met enkele typetjes, waarbij de lachspieren niet werden gespaard. Maar de klok liep en het werd stilaan tijd om deze gezellige namiddag af te sluiten.

 

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio