Limburgse bouwsector start met goed gevulde agenda aan 2019: “Zeer hoopvol”

De Limburgse aannemers hebben een goedgevuld orderboek aan het begin van het nieuwe jaar en zijn positief. Met 17.000 loontrekkenden in de Limburgse bouw is dat goed nieuws.

Minpunten zijn dat bouwen almaar duurder wordt en de marges voor de aannemers onder druk komen te staan. Bovendien zien we een terugval van het aantal renovaties.