Nieuwe gouverneur Nationale Bank: “Als men mijn loon wil aanpassen, zal ik niet minder goed slapen”

Pierre Wunsch, de nieuwe gouverneur van de Nationale Bank, reageert in een interview met De Standaard en La Libre op de polemiek die er de jongste maanden is geweest over onder meer het relatief hoge loon van de Belgische gouverneur en over het gebrek aan vrouwen in het directiecomité. Wat dat eerste aspect betreft, verklaart Wunsch “niet minder goed te zullen slapen als men zijn loon aanpast”. Het gebrek aan vrouwen in het directiecomité noemt hij “een ramp voor het imago”.

“Als je mijn loon vergelijkt met wat gebruikelijk is in de financiële sector, ligt het op het niveau van een middelgrote bank. Als je het vergelijkt met de andere centrale banken, ligt het een beetje hoger. Ik zal niet minder goed slapen als men het wil aanpassen”, verklaart Wunsch in de krant. Hij wijst erop dat de vorige minister van plan was om een aantal zaken te hervormen, al is niet bekend wat daar nog van wordt uitgevoerd.

Geen vrouwen

De Nationale Bank kwam recentelijk ook in de vuurlinie toen bekendraakte dat de laatste vrouw in het directiecomité zou worden vervangen door een man, Steven Vanackere. De gouverneur merkt op dat 40 procent van het personeel bij de Nationale Bank vrouw is, “al is dat op kader­niveau veel minder. We stellen vast dat de kans om aangeworven te worden voor vrouwen en mannen niet verschilt, maar dat minder vrouwen zich kandidaat stellen voor een functie bij de bank. Waarom is niet duidelijk. Het is een aandachtspunt, we zijn daarmee bezig. De hele commotie toont ook aan dat we beter moeten uitleggen wat we doen en meer rekening moeten houden met onze omgeving.”

Directe stijl

Dat een directeur door de politiek benoemd worden, gebeurt in de meeste landen. Volgens Wunsch is de NBB nu veel minder gepolitiseerd dan vroeger. “Maar ik zou er uiteraard niets op tegen hebben als de benoemingen op een andere manier gebeuren. In andere landen heeft het parlement misschien meer invloed. Als de kwaliteit van de kandidaten maar gegarandeerd is.”

Wunsch meent dat het beleid van de Nationale Bank onder zijn leiding niet sterk zal verschillen van zijn voorgangers, al heeft hij wel een meer “directe stijl”. Hij wil zich in de eerste plaats toeleggen op het moderniseren van de werkomgeving bij de Nationale Bank, met gedeelde ruimtes en digitaal werken.