Okra trefpunt Hamont viert kerstfeest

Print

Foto: Jacqueline Segers

Hamont

Hamont-Achel - Ook Okra trefpunt Hamont hield traditiegetrouw haar kerstfeest in De Posthoorn met samen 117 ingeschrevenen die door de teamleider verwelkomd werden. De bezinning werd vertolkt door proost deken Thieu samen met enkele leden. Vrede, vriendschap en verbondenheid waren de hoofdtoon tijdens deze viering.

Consulente Linsey Tiri van Okra regio Limburg had het genoegen het gouden ereteken toe te kennen aan Jan Giesbers die na vele jaren als bestuurslid en clubverantwoordelijke verdienstelijk is geweest. Zij deelde de leden eveneens mee dat teamleider Mon Bex zijn mandaat als voorzitter wenst te beëindigen per 1 januari 2019. Voor zijn 9-jarig voorzitterschap ontving hij een waarderend applaus uit de zaal en een gezond presentje van het bestuur. Bestuurslid Jos Quanten aanvaardt het voorzitterschap vanaf voormelde datum en mocht reeds de voorzittershamer uit de handen van Mon in ontvangst nemen om te oefenen.

Na een lekkere warme maaltijd gaf lid Thieu Hulsbosch een minutenlange monoloog over de boerenstiel uit het boek 'Boerenpsalm' van Felix Timmermans. Het publiek waardeerde zijn voordrachtkunst met een langdurig applaus. Ook applaus was de waardering voor het optreden van de eigen toneelgroep De Senioorkes, die met verschillende toneelstukjes telkens de lachspieren van de toehoorders wist te bespelen. Webmaster Jean Weltens gaf met projectie toelichting over het gebruik van de Okra-website om activiteiten en foto’s te kunnen raadplegen (www.okra.be/trefpunt/hamont).

De kerstsfeer werd opgedreven met kerstliederen gebracht door het koor De zingende senioren uit Hamont met als sluitstuk 'Stille Nacht', dat iedereen beroerde. Koffie, thee en gebak was het ultieme sluitstuk van deze kerstviering en waarop Mon – als zijn 'sluitstuk' – iedereen met een zalig kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar een goede thuiskomst toewenste.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio