De Raad voor Verkiezingsbetwistingen verwerpt de klacht van Groen

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen verwerpt de klacht van Groen

Johan Danen Foto: Sven Dillen

Bilzen -

De klacht die Groen indiende bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen is zaterdagochtend verworpen. Lijsttrekker voor Groen Johan Danen gaf eerder aan dat er meerdere slordigheden waren opgetreden in de stem- en telbureaus in Bilzen. De raad oordeelde dat de klacht weliswaar ontvankelijk was maar de aangebrachte elementen niet zwaar genoeg doorwogen voor een hertelling.

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen boog zich zaterdagochtend over het klachtendossier ingediend door Groen. In die kwestie had Johan Danen samen met een juridische ploeg meerdere elementen naar voren geschoven die moesten aantonen dat er in zowat de helft van de kiesbureaus van Bilzen ‘slordigheden met mogelijk grote gevolgen’ zouden zijn opgetreden bij de kiesbusgang van 14 oktober.

In onze krant haalde Danen aan ‘dat er grote verschillen vastgesteld waren tussen het aantal vertrokken stembiljetten en het aantal getelde stembiljetten in meerdere stembureaus. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen die als een controleorgaan nauwgezet toeziet op het correcte verloop van de verkiezingen deed zaterdag uitspraak in deze zaak. “De klacht was ontvankelijk maar de aangetoonde elementen waren niet zwaar genoeg om over te gaan tot een hertelling van de stemmen. De klacht is verworpen.”, bevestigde de voorzitter van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen professor dr. Herman Matthijs aan onze krant. Bij Groen wordt verbolgen gereageerd. “Uit de uitspraak maken we op dat onze klacht belangrijk genoeg was om te behandelen.

Dat de ontvankelijke klacht alsnog is verworpen vinden we vreemd zeker al je weet dat het gaat om slordigheden, gecombineerd met kleine verschillen in stemmen die een groot verschil kunnen maken. Mede omdat deze minieme afwijkingen een reële invloed kunnen hebben op de verkiezingsuitslag en de zetelverdeling, gaan we ons nu met de achterban de komende dagen buigen over de vraag of we al dan niet een beroepsprocedure zullen aantekenen.”, stelt Johan Danen (Groen).

Bij de nieuw verkozen burgemeester Bruno Steegen (Beter Bilzen) wordt opgelucht gereageerd. “Natuurlijk zijn we blij met deze uitspraak. Vooral omdat nu ook de honderden vrijwilligers die op 14 oktober hun burgerplicht uitvoerden en zetelden in de stem- en telbureaus uit de wind worden gezet. Zij hebben hun werk naar behoren vervult. Alle stemmen die zijn uitgebracht, zijn ook geteld. Ik ben blij dat de raad ons hierin volgt.”, aldus Steegen.

Afwachten is het nu op de tweede klacht, die donderdag op de rol staat bij de Raad. Dan wordt de klacht van Johan Sauwens (ToB) behandeld. De oud-burgemeester gaf vorige week aan dat er nieuwe aspecten zijn opgedoken die reden geven om te vragen voor een nietigverklaring van de verkiezingsuitslag. Wordt vervolgd. (Jan Bex / Johnny Geurts)