Neos Hamont-Achel volgt lezing over de samenleefrelatie na het pensioen

Print
Hamont-Achel - Relatietherapeut Alfons Vansteenwehgen bracht voor Neos Hamont-Achel een lezing over 'de samenleefrelatie na het pensioen'. Na ons pensioen komen senioren terug in een wereld waar ze als partners dicht bij elkaar leven, wat niet altijd zo evident is. De relatietherapeut kaderde daarom op een geanimeerde manier de problemen die kunnen ontstaan in een relatie na het pensioen.

Verliefdheid is een rasechte oogziekte: je ziet alleen dat wat je wil zien bij je partner. Dit is een heel normaal verschijnsel, maar achteraf blijkt de realiteit toch iets anders te zijn. Wie verliefd is, gaat volledig op in zijn of haar prille relatie. Maar als mensen al wat langer samen zijn, worden de verschillen tussen hen duidelijker merkbaar. Spreker Alfons Vansteenwehgen gaf realistische adviezen om tot écht samenzijn en harmonieus samenleven te komen. Goed overleg en met elkaar leren praten vormen immers de ruggengraat van elke goede, realistische en blijvende relatie.

Vansteenwehgen wees erop dat koppels geneigd zijn om de onderlinge verschillen te verdoezelen en daardoor elkaar frustreren. Een werkelijke relatie is pas mogelijk als men communiceert over de verschillen en deze onderkent en respecteert. De eigenheid van de andere partner erkennen en aanvaarden, is niet zo evident en vergt de nodige inspanningen. Kleine misnoegdheden duidelijk aangeven en uitspreken om zo tot goede afspraken te komen, is dan ook van belang. Elkaar de nodige 'eigen' leefruimte geven en zich even niet bemoeien met de andere zal zeker bijdragen tot een standvastige relatie. Afspraken maken en taken verdelen is nodig, maar zeker ook de controle over deze afspraken moeten meegegeven worden aan de andere wat niet zo gemakkelijk is.

De spreker haalde tientallen voorbeelden aan waar iedereen zich op een of andere manier in herkende. Genoeg stof om over na te denken en daaruit eigen lessen te trekken. Alle aanwezigen waren het er roerend over eens: het was een aangename en leerrijke namiddag.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio