Op 1 januari stijgt uw loon dankzij de taxshift: bekijk hier hoeveel

Print
Op 1 januari stijgt uw loon dankzij de taxshift: bekijk hier hoeveel

Goed nieuws: op 1 januari 2019 zien werknemers hun loon met ruim 30 euro netto stijgen door de taxshift, dat is buiten de indexering om. De lage(re) lonen gaan er procentueel het meest op vooruit. Nog volgens SD Worx heeft de taxshift ervoor gezorgd dat op 4 jaar tijd voor de werknemer maandelijks 125 euro op vooruit gegaan.

De taxshift werd ingevoerd door de regering Michel met de bedoeling meer jobs te creëren en werken aantrekkelijker te maken. Naast een daling van de werkgeversbijdragen kwam er ook een verhoging van de nettolonen. Een eerste luik ingrepen was voelbaar begin 2016, een tweede luik begin 2018 en een laatste luik zal voelbaar worden op 1 januari 2019.

“Alle werknemers zullen opnieuw een maandelijkse stijging zien maar vooral werknemers met lonen tot 3.000 euro zien het grootste verschil: de procentuele stijging is meer dan een kwart hoger voor een loon van 2.000 euro (bv + 2,36%) in vergelijking met een hoog loon van 5.000 euro (+1,70%)”, aldus Kristiaan Andries uit, adviseur bij het Juridisch Kenniscentrum van SD Worx.

Concreet stijgt voor iedereen de belastingvrije som en wordt de inkomensschijf van veertig procent verbreed. Met andere woorden: een groter deel van ons inkomen wordt belast aan veertig procent, en minder aan 45 procent.

Opvallend: de hoge lonen (5.000 bruto) gaan er procentueel meer op vooruit dan iemand met een brutoloon tussen de 3.000 en 3.500 euro bruto.

Op 1 januari stijgt uw loon dankzij de taxshift: bekijk hier hoeveel
Deze tabel geldt voor een gehuwde werknemer zonder personen ten laste van wie de partner eigen beroepsinkomsten heeft. Opgelet: de tabel houdt rekening met de jaarlijkse indexering van de tarieven. Foto: SD Worx.

Balans na vier jaar taxshift

SD Worx becijferde het effect van de taxshift op vier jaar tijd. Zo zag een werknemer (buiten de indexeringen om) met 2.000 euro bruto zijn nettoloon met 11,66% stijgen, dat is 168,5 euro per maand meer.

“Een werknemer met een brutoloon van 2.000 euro ging er door de taxshift over de periode 2016 – 2019 met 12% op vooruit, wat deze medewerker op 1.1.19 ongeveer 168 euro extra per maand oplevert, los van indexeringen; maar ook voor de hogere lonen ging het netto-plaatje erop vooruit, met ongeveer 125 euro (of 4,79% ) voor een loon van 5.000 euro,” aldus Andries.

Op 1 januari stijgt uw loon dankzij de taxshift: bekijk hier hoeveel
Foto: SD Worx.

Het eerste deel van de maatregelen startte in januari 2016; in januari 2018 trad de tweede fase in werking. Sindsdien bedragen de forfaitaire beroepskosten voor werknemers uniform 30%, met een maximum van 2.950 euro (niet-geïndexeerd). Het belastingtarief van 30% is verdwenen waardoor een groter deel van uw inkomen wordt belast tegen 25 procent. De schijf van het belastingtarief van 40% verbreedt ten koste van het hogere tarief van 45%. Tot slot stijgt ook de inkomensgrens om van de verhoogde belastingvrije som te genieten, waardoor meer personen er recht op zullen hebben.