Paul Kempeneers schrijft boek over Waasmont

Print
Paul Kempeneers schrijft boek over Waasmont

Foto: Georges Wemans

Waasmont

Landen - Het jongste nummer van Ons Landens Erfdeel, het tijdschrift van de Landense heemkundige kring, gaat integraal over de deelgemeente Waasmont. Het is een boeiende geschied- en plaatsnaamkundige studie geworden met veel aanvullende informatie.

“De studie over deze gemeente gaat bijgevolg niet enkel over de toponymie of plaatsnamen. Ik schenk ook veel aandacht aan de genealogie, of anders gezegd aan de families die in Waasmont hebben gewoond. Wat zeker boeiende lectuur is voor stamboom-onderzoekers”, zegt auteur Paul Kempeneers. Voor de plaatsnamen raadpleegde Kempeneers de beschikbare archivalische bronnen, verspreid over verscheidene archieven en zelfs privécollecties. Genealogische weetjes, verzameld uit schepengriffies, testamenten en rekeningen, werpen een licht op de samenstelling van de Waasmontse families in vroeger tijden. Een uitgebreide bibliografie, 9 historische documenten, 15 (kadastrale) plattegronden, 31 foto's en een klapper maken van het boek een waardevol naslagwerk.

VOORSTELLING BOEK
Het boek 'Waasmont. Plaatsnamen en hun geschiedenis' telt 128 bladzijden op A4-formaat en wordt voorgesteld in Landen in de raadzaal van het stadhuis op woensdag 12 december 2018 om 20 uur. Kostprijs: 16 euro (+ eventuele verzendingskosten 4 euro). Het boek kan worden aangekocht na de voorstelling of later bij de heemkundige kring van Landen (Rufferdinge, 011/88.34.68, www.ghklanden.be), de Standaard Boekhandel Landen, E.Y. Kempeneers via www.kempeneers.org of bij de auteur P. Kempeneers (016/81.37.28).

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio