Goed nieuws voor meer dan 450.000 bedienden: 2,17% opslag verwacht in januari

Print
Goed nieuws voor meer dan 450.000 bedienden: 2,17% opslag verwacht in januari

De meer dan 450.000 bedienden in paritair comité 200, of grofweg een kwart van alle Belgische bedienden, zullen hun loon in 2019 naar verwachting zien stijgen met 2,17%. Dat becijferde HR-bedrijf Acerta dinsdag.

In PC 200 worden de lonen steevast in januari geïndexeerd voor de levensduurte. In januari van dit jaar was er 1,83% opslag, nu zou het dus bijna 2,2% zijn.

Er is wel een kanttekening bij dat cijfer: de berekening gaat ervan uit dat het indexcijfer in december even hoog is als in november. Voor het definitieve cijfer is het dus wachten tot de inflatiecijfers van december.

De indexering van de lonen verschilt van sector tot sector. Voor sommige sectoren gebeurt dat bijna maandelijks, voor anderen per kwartaal, halfjaar of jaar. Maar voor een grote groep gebeurt de indexering in januari. Naast de bedienden van PC 200, dat een diverse groep van sectoren vertegenwoordigt, gaat het ook om de werknemers uit de voedingsnijverheid, de handel in voedingswaren, de primaire sector of nog bijvoorbeeld de casinobedienden.