© René Thewissen

© René Thewissen

© René Thewissen

Lagere school Gellik bezoekt vlaggententoonstelling oud-strijders

Als afsluiting van de herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog stelt Erfgoedkring Wiosello vlaggen van oud-strijdersbonden tentoon in de Laurentiuskerk van Gellik (Lanaken). Aanleiding is de restauratie van de Gellikse vlag. Vooraleer een definitieve plaats te krijgen in de kerk, kunnen bezoekers de vlag zondagnamiddag 25 november nog eens van dichtbij bewonderen. De zes leerjaren van de lagere school kregen maandag al een rondleiding.

René Thewissen

De Gellikse oud-strijdersvlag is een juweeltje uit het kunstatelier Vansina uit Antwerpen. Ze werd bewaard door het VOV, de Gellikse oudstrijdersvereniging, sinds ze in 1922 ingehuldigd werd. De tijd, de inwerking van licht, regen en wind tastten de zijden vlag echter ernstig aan. Rond 1980 werd ze al eens - letterlijk - opgelapt. Daarbij verloor ze zelfs haar onderrand met de naam van het dorp erop.

Erfgoedkring Wiosello Veldwezelt-Kesselt nam het initiatief om een subsidieaanvraag in te dienen. Die werd gehonoreerd door de gemeente Lanaken en het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed. CERA gaf een aanvullende steun om de tentoonstelling uit te werken. De gerestaureerde vlag zal samen met het WO I-glasraam en de standaard van het XVde Sqaudorn van de Royal Air Force van de Gellikse kerk een echte plaats van herinnering vormen. Het infobord aan de gevel duidt blijvend het verhaal voor bezoekers.

De voorbereiding van de tentoonstelling leverde een aantal onverwachte meevallers op. De jarenlang verloren gewaande oud-strijdersvlag van Veldwezelt werd teruggevonden in een Antwerps archief, het ADVN. Ook die van Smeermaas berust daar. Zo is het Lanakens rijtje bijna compleet, want die van Rekem wordt op de Erfgoeddienst bewaard. Door het archiefonderzoek en vergelijking van de beeldtaal kon Wiosello het werk van verschillende kunstateliers, die vlaggen borduurden, identificeren. Het hele verhaal is nog eenmaal te zien op zondag 25 november van 14 tot 17 uur. Over een maand, mooi op tijd voor de feestdagen, bundelt Wiosello alles in een boek. Meer dan 100 oudstrijdersvlaggen, voor het merendeel uit Limburg, en hun geschiedenis komen erin aan bod.

Alle leerjaren van de lagere school ’t Bieske bezochten vorige maandag de tentoonstelling. Ze hoorden er hoe hun betovergrootouders na de oorlog het leed probeerden te verwerken: met een monument voor de gesneuvelde oud-strijders, een glasraam in de kerk (gebouwd tijdens de oorlog) en eigen vlag. Die versterkte de onderlinge solidariteit, gegroeid in de loopgraven. De symboliek van Belgische, Vlaamse en Limburgse leeuw, van Heilig Hart en eikenlover, heeft geen geheim meer voor de Gellikse jeugd.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio